728 x 90 • img

  LGBT ไทยมากสุดเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย เตรียมแผนรับสังคมสูงวัยที่มีความหลากหลายทางเพศ

  ไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านทางประชากรอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2593 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 35% ขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกำลังขยายตัวขึ้น แต่ยังมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าสู่บั้นปลายชีวิต ภาครัฐจึงต้องมีแผนรองรับสังคมสูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้น

  READ MORE
 • img

  กทม. วาดฝันเมืองไร้สายภายใน 2 ปี ทุ่ม 20,000 ล้านบาท นำสายสื่อสารลงดิน

  นับจากนี้ไปอีก 2 ปี เป็นเป้าหมายของการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ที่มีระยะทางรวม 2,450 กม. มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะพลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองไร้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยและทันสมัย รองรับการเป็นสมาร์ทซิตี้ พร้อมกับเทคโนโลยี 5G สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

  READ MORE
 • img

  ผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่ ส่งเสริมประโยชน์ใคร?

  จากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ มีความปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ กรุงเทพมหานคร จึงต้องจัดทำร่างผังเมือง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองให้ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย และเป็นเมืองสร้างสุขในปี 2580

  READ MORE
 • img

  เด็กไทยเศร้า...ของเล่นไทยราคาสูงอันดับ 12 ของโลก

  ผู้บริโภคชาวไทยจ่ายเงินสำหรับการซื้อตุ๊กตาบาร์บี้และเลโก้ถึง 2,534 บาทต่อครั้ง แพงเป็นอันดับ 4 ในอาเซียน และสูงเป็นลำดับที่ 12 ของโลก แม้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจไม่ใช่รายจ่ายหลักแต่ก็ส่งผลกระทบต่องบประมาณและความสุขของคนในครอบครัว

  READ MORE
 • img

  คนไทยดื่มนม 18 ลิตร/ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

  ผลสำรวจการบริโภคของคนไทยพบว่าดื่มนมเพียง 18 ลิตร/ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก ทั้งยังน้อยกว่าที่ WHO กำหนด พบข้อมูลกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุดื่มน้อย ขณะเดียวกันส่วนสูงเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งรณรงค์ให้ดื่มนมทุกวัน ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ขณะที่กระแสนมพืชถือเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างน่าจับตามองในปีนี้

  READ MORE
 • img

  กทม. อัดงบปี 2563 กว่า 8.3 หมื่นล้านบาท มุ่งพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่

  ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้น 83,398.92 ล้านบาท โดยเตรียมไปดำเนินโครงการต่างๆ 7 ด้าน มุ่งหวังที่จะใช้ในการพัฒานาเมือง และคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯ ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

  READ MORE
 • img

  คนกรุงจ่ายค่ารถไฟฟ้าเฉลี่ย 28.30 บาท/เที่ยว แพงจริง! เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ

  ผลการศึกษาต้นทุนเดินทางระบบรางไทยพบว่า ค่ารถไฟฟ้าในเมืองนั้นแพงเกินกว่ากำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อย โดยค่าโดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยขั้นต่ำเที่ยวละ 28.30 บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ 37.50 บาท ขณะที่สิงคโปร์ ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ 250 บาท แต่อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าอยู่ที่ 17-60 บาท นับเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าไทย

  READ MORE
 • img

  คนไทยลาพักร้อนน้อยรั้งที่ 7 ของโลกงานวิจัยเผยทำงานหนักเกินเสี่ยง Burnout

  ผลสำรวจเผยคนวัยทำงานทั่วโลกไม่ยอมหยุดลาพักร้อนกำลังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยคนไทยติดอันดับ 7 ของโลกที่ไม่ยอมหยุดลาพักร้อน ทั้งยังยกเลิกวันลาพักร้อนเพราะติดงาน ขณะที่ผลศึกษาชี้ว่าการติดงานเสี่ยงเกิดภาวะ Burnout ที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งรับรองให้ต้องรับการรักษาทางการแพทย์

  READ MORE
 • img

  การรถไฟฯทำแผนพัฒนาเชิงพาณิชย์ สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่สุดในอาเซียน

  ในเดือนมกราคม ปี 2564 สถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และ ช่วงบางซื่อ-รังสิต ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะมีการนำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development (TOD) มาใช้ พร้อมให้เอกชนบริหารจัดการพื้นที่ภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางอย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม

  READ MORE
 • img

  ครัวเรือนคนกรุงเต็มใจจ่าย 385/ปี เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนไทย

  ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจป่าบกซึ่งถือเป็นป่าต้นน้ำ แต่ทราบไหมว่า หญ้าทะเลที่ป่าชายเลนนั้น สามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง 2 เท่า อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ดีพอ โอกาสที่จะสูญเสียพื้นที่ทรงคุณค่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้น

  READ MORE