728 x 90

ปฏิบัติการกู้ชีพ ต้นไม้ในเมืองกรุง

img

ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีต้นไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 3,186,640 ต้น เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อประชากรเขตเมือง จะมีพื้นที่สีเขียวเพียง 6.18 ตร.ม./คน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่องค์กรอนามัยโลกระบุ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามาแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงมากยิ่งขึ้น

เร่งสร้างพื้นที่สีเขียวใน กทม.
ข้อมูลจากสถานการณ์ธรรมชาติป่าไม้ โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า โลกมีต้นไม้ราว 3 ล้านล้านต้น โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 โลกสูญเสียพื้นที่ป่าถึง 1.3 ล้าน ตร.กม. ใหญ่กว่าพื้นที่ของประเทศแอฟริกาใต้ หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง พื้นที่ป่าจะหายไปขนาดเท่าสนามฟุตบอลไซส์มาตรฐาน (7,140 ตร.ม.) จำนวน 800 สนาม/ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าในโซนประเทศเขตร้อนมีการสูญเสียที่รวดเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆ ของโลก

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ 31.58% ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ที่ 0.02% หรือประมาณ 65,000 ไร่ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

ขณะที่กรุงเทพฯ มีต้นไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 3,186,640 ต้น และเมื่อเทียบจำนวนพื้นที่สีเขียวกับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จำนวน 5,686,646 คน พบว่า มีพื้นที่สีเขียว 6.18 ตร.ม./คน และหากนับรวมประชากรแฝงซึ่งคาดว่ารวมแล้วจะมีประมาณ 10 ล้านคน อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ 3.54 ตร.ม./คน เท่านั้น

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมืองอยู่ที่ 9 ตร.ม./คน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มีพื้นที่สีเขียว 66 ตร.ม./คน และกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่สีเขียว 44 ตร.ม./คน แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ยังต้องการพื้นที่สีเขียวอีกจำนวนมาก โดย กทม. คาดหวังว่า ในอีก 10 ปี กรุงเทพฯ จะมีพื้นที่สีเขียว 9 ตร.ม./คน ตามที่ WHO กำหนด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เป้าหมายภายในปี 2561 จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 220 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 20 ไร่ โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตามนโยบายของผู้ว่าฯ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ล่าสุด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เดินเครื่องตอกย้ำความสำคัญของธรรมชาติและระบบนิเวศของโลก ทุ่มงบกว่า 70 ล้านบาท เปิดแคมเปญ Forest Rescue ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้ โดยเปิดช่องทางรับเรื่องให้ความช่วยเหลือต้นไม้ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่าน www.facebook.com/theforestias หรือแฮชแท็ก #ForestRescue โดยจะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจเข้าสำรวจพื้นที่ ขนย้าย และพักฟื้นต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 3 ไร่ ภายในโครงการ The Forestias ซึ่งจะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าชม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2561

ขณะที่ภาคเอกชนอื่นๆ ได้มีการจัดทำสวนบนอาคารรวมแล้วกว่า 128 แห่ง สำนักงานเขตหลายเขตมีการดำเนินเรื่องนี้ ดัดแปลงพื้นที่รอบข้างทำเป็นพื้นที่สีเขียว สวนแนวตั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา กทม.เปิดให้ประชาชนเข้าใช้สวนสิริภิรมย์ สวนสาธารณะแห่งใหม่ในเขตมีนบุรี บนพื้นที่ 78 ไร่ 2 งาน 57 ตร.วา ซึ่งมีเป้าหมายให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง และเร็วๆ นี้ ชาวกรุงกำลังจะมีปอดแห่งใหม่ใจกลางเมือง คือ สวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน จัดสร้างโดยสำนักงานทรั