728 x 90

LATEST POSTS

 • img

  รฟท. จัดเดินรถไฟฟรี 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

  • News
  • 00:00, 09 Dec 2019

  รฟท. จัดเดินขบวนรถพิเศษฟรี 4 เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

  READ MORE
 • img

  กทม. แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมแจกจ่ายน้ำที่บำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 8 แห่ง

  • News
  • 00:00, 09 Dec 2019

  กทม. แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมแจกจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 8 แห่ง ให้ประชาชน รวมปริมาณ 815,000 ลบ.ม./วัน ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือประชาชน ห้างร้าน โรงงาน ไม่ทิ้งขยะ หรือปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำคูคลองต่างๆ ที่จะส่งผลให้ต้องระบายน้ำมาเจือจางน้ำเน่าเสีย เพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงต่อไป

  READ MORE
 • img

  BETTER BANGKOK สร้างกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ ในมุมมอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

  “การพัฒนาเมือง โดยให้ความสำคัญทั้งเส้นเลือดใหญ่ คือเมกะโปรเจกต์ และเส้นเลือดฝอย หรือโครงการขนาดเล็กควบคู่ไป เป็นหัวใจสร้างเมืองให้น่าอยู่ ขณะที่ภาครัฐ หรือผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความโปร่งใส พร้อมเปิดข้อมูลเมืองผ่านระบบ Open Bangkok ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงาน และทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันพัฒนาเมือง เพราะผู้ว่าฯ ไม่ใช่ฮีโร่ที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคนเดียว”

  READ MORE
 • img

  แมวเอ๋ย แมวเหมียว นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงและของสะสม กรมสมเด็จพระเทพฯ

  แมว ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคน จนกลายเป็นขวัญใจในยุคปัจจุบัน ถึงขึ้นมีคำกล่าวว่า “คนกลายเป็นทาสแมว” ด้วยเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์เฉพาะ แต่ขณะเดียวกันแมวมีบทบาทและความหมายต่างๆ มากมายที่อาจนึกไม่ถึง เพื่อเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2563 ต้อนรับปีชวดหรือปีหนู อันเป็นสัตว์คู่ปรับของแมว ร้านภูฟ้าผสมผสานจึงมีการหยิบเอามาเป็นไอเดียชวนยิ้ม ในการจัดนิทรรศการที่แสนน่ารัก “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

  READ MORE
 • img

  ผังน้ำชุมชนบางสะแก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หัวใจการแก้ปัญหาน้ำแห้งคลองอย่างยั่งยืน

  สมุทรสงครามได้รับกล่าวขานว่าเป็นเมืองสามน้ำ คือน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล และหากมองจากมุมเบิร์ดอายวิวแล้วก็จะพบว่ามีลักษณะเหมือนตารางหมากรุก ซึ่งคือเส้นน้ำ ตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ คลองใหญ่ และคลองย่อย เต็มไปหมด ซึ่งบริเวณพื้นที่ราบลุ่มในโซนน้ำจืดจึงเหมาะสมกับการทำการเพาะปลูก

  READ MORE
 • img

  SPECTROSYNTHESIS II–Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia นิทรรศการศิลปะ LGBTQ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

  ตัวตนและความเท่าเทียมกันของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ - Lesbian Gay Bisexual Transsexual and Queer) ในสังคมไทยถือว่าได้รับการยอมรับ เมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทำให้เหล่าศิลปินมารวมตัวกันเพื่อนำผลงานศิลปะที่รังสรรค์ขึ้นจากแรงผลักดันที่ต้องการจะส่งเสียงให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน และสะท้อนประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง ผ่านศิลปะร่วมสมัยในนิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ 2 - ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์ (SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tole-rance: LGBTQ in Southeast Asia) ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จัดขึ้น

  READ MORE

PREVIOUS POSTS

FEATURED POSTS

EDITOR'S PICK