728 x 90

เผยลูกหนี้ กยศ. ถูกดำเนินคดีแล้วกว่า 1.1 ล้านราย เล็งหักเงินเดือนพนง.รัฐ-เอกชน อีก 3 แสนคน

img

ตลอดเวลา 23 ปี มีคนไทยกู้ยืมเงิน กยศ. กว่า 5.6 ล้านคน รวมยอดค้างเงินกว่า 7.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างชำระหนี้ 3.6 ล้านคน แต่ที่น่าตกใจพบว่ามีผู้เบี้ยวไม่จ่ายหนี้มีถึง 60% โดยปี 2562 จะหักเงินเดือนเพิ่มเป็น 3 แสนคน หวังยอดเงืนคืน 3 หมื่นล้านบาท พร้อมออกมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 85%

กยศ. ให้คนไทยกู้ยืมกว่า 5.9 แสนล้านบาท 
จากการเปิดเผยข้อมูลสถานะการให้กู้ยืมเงิน โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2561 ซึ่งมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 5.6 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 5.9 แสนล้านบาท  ส่วนยอดเงินค้างชำระสะสมรวมถึง 7.4 หมื่นล้านบาท (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 1)


โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เผยว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ มีการชำระหนี้ (กยศ.+กรอ.) ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในปี 2560 และ 2561 ได้รับชำระหนี้คืนปีละ 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากปี 2559 ที่ได้รับชำระหนี้คืน 2.1 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2558 ได้คืน 1.8 หมื่นล้านบาท ทำให้การปล่อยกู้ในปัจจุบัน กองทุนฯ ไม่ต้องของบประมาณแผ่นดินในการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้สูงถึงปีละ 3 หมื่นล้าน ขณะที่ในปี 2562 ตั้งเป้ายอดจ่ายคืนกองทุนฯ​ เอาไว้ที่ 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน

เด็กวิทยฯ-ศิลปศาสตร์ กู้ยืมมากสุด
การให้กู้ยืมเงินในแต่ละปีการศึกษา มีผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่ ม.4 จนถึงปริญญาตรี ซึ่งรวมสายอาชีวะ เป็นผู้กู้รายใหม่ ที่ไม่เคยกู้เลยเฉลี่ยประมาณ 2 แสนรายต่อปีการศึกษา ส่วนผู้กู้ยืมรายเก่ามีจำนวนเฉลี่ย 6 แสนรายต่อปีการศึกษา คิดเป็นวงเงินเฉลี่ยรายละ 30,000 - 70,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้นกว่า 3 หมื่นล้านบาท

โดยปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงินให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) 33,6444.68 ล้านบาท ในจำนวน 701,981 คนด้วย ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินแล้ว 583,627 คนแต่ได้รับสิิทธิ์ 539,426 คน เป็นวงเงินกู้ยืมจำนวน 26,165.99 ล้านบาท

สำหรับสาขาวิชาที่มีการกู้ยืมเงินมากที่สุดในปี 2560 ตามลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) อันดับ 1 คือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 56,525 คน รองลงมาอันดับ 2 ครุศาสตร์ 39,826 คน และอันดับ 3 บริหารธุรกิจ 38,410 คน ตามลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) อันดับ 1 ศิลปศาสตร์ 16,902 คนตามมาด้วยอันดับ 2 วิทยาศาสตร์ 16,573 คนและอันดับ 3 บริหารธุรกิจ 12,650 คน ซึ่งพบว่าผู้กู้ที่เรียนสายศิลป์มีมากกว่าสายวิทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดการเรียนการสอน 


ผู้กู้เบี้ยวชำระหนี้สูงถึง 60%
ขณะที่ปัจจุบัน มีผู้กูู้ กยศ. ที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษา และอยู่ในช่วงปลอดหนี้ (ระยะเวลาหลังจบการศึกษา 2 ปี) ราว 9.7 แสนคน ส่วนผู้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วมีกว่า 9.4 แสนคน แต่ก็มีผู้กู้ที่เสียชีวิต (ระงับหนี้) หรือทุพพลภาพ (ระงับหนี้ชั่วคราว) 5.4 หมื่นคน ซึ่งกลุ่มผู้กู้ที่กล่าวมาไม่อยู่ในการจัดเก็บเงินคืนกองทุนฯ ในปัจจุบัน

ส่วนผู้อยู่ระหว่างการชำระหนี้ มีจำนวนกว่า 3.6 ล้านคน รวมเป็นยอดเงินให้ยืมไปกว่า 4.2 แสนล้านบาท โดยมีผู้ชำระหนี้ปกติ ประมาณ 1.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 40% ของผู้อยู่ระหว่างการชำระหนี้ทั้งหมด แต่ตัวเลขของผู้ผิดนัดชำระหนี้ มีสูงถึง 2.2 ล้านคน คิดเป็น 60% ซึ่งมียอดเงินที่ค้างอยู่ถึง 7.4 หมื่นล้าน แม้ว่าตัวเลขผู้เบี้ยวหนี้จะลดลงประมาณ 1 แสนคนจากปี 2560 แต่ก็ยังเป็นจำนวนที่สูงมาก

คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ได้แสดงมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่มีผู้เบี้ยวเงิน กยศ. ว่า เหตุที่ผิดนัดชำระหนี้เพราะ 1. ยากจน รายได้ไม่พอกิน 2. คนขาดวินัยทางการเงิน โดยเฉลี่ยแล้วกู้คนละ 1 แสนบาท ใช้เวลาผ่อน 15 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ขอเพียงแค่เรียนให้จบและเก็บเงินวันละ 5 บาท ซึ่งก็มีช่วงปลอดหนี้หลังเรียนจบให้ 2 ปี ถึงเริ่มผ่อนชำระหนี้ ในปีแรกอยู่ที่ 1,500 บาท เฉลี่ยเดือนละ 125 บาทเท่านั้น และ 3. ขาดจิตสำนึก มีแต่ยังไม่ยอมจ่าย เลยต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งถูกดำเนินคดี จำนวน 1.1 ล้านคน ค้างจ่าย 5.3 ล้านบาท แต่ก็มีผู้ยังไม่ถูกดำเนินคดี 1.2 ล้านคน ค้างชำระ 2.1 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบันมี พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  ซึ่งได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ​ โดยเฉพาะในส่วนการติดตามหนี้ หากผู้กู้ยืมไม่ชำระเงินคืน กองทุนฯ ก็มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่จากกรมการปกครอง สรรพากร ประกันสังคม เบอร์โทรศัพท์จากทุกค่าย เพื่อติดตามการชำระหนี้

ทั้งนี้ กยศ. มีมาตรการในการติดตามหนี้สินเป็นไปตามกฏหมาย และมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงิน ซึ่งหากผู้กู้ยืมได้รับหมายศาลไม่ต้องตกใจ ขอให้ไปตามที่ศาลนัดเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย โดย กองทุนฯ ก็จะประนีประนอมให้ชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลาผ่อนได้อีก 9 ปี สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปศาลตามหมายนัดไกล่เกลี่ยและศาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้แล้ว ก็ยังสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ โดยติดต่อมายังกองทุนฯ​ เพื่อขอไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์ ผ่อนชำระเงินคืนอีกไม่เกิน 3 ปี หรือตามที่ตกลงกัน โดยจะงดการขายทอดตลาดไว้


เล็งหักเงินเดือนเพิ่มอีก 1 แสนราย
เดิม กยศ. กำหนดการชำระเงินคืนกองทุนฯ​ ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม แต่หลังจากที่ พ.ร.บ. กยศ. ใช้บังคับไปแล้วนั้น ได้มีการระบุให้ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินคืนกองทุนโดยการหักจากเงินเดือนทุกเดือน แทนการจ่ายเป็นรายปี ซึ่งจะต้องแจ้งสถานะเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อนายจ้าง ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มปฏิบัติงาน และนายจ้างมีหน้าที่หักเงินได้ นำส่งสรรพากร หลักจากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม

ในส่วนของมาตรการหักจากเงินเดือน ได้เริ่มดำเนินการแล้วกับข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรกแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประมาณ​ 1.6 แสนคน เป็นยอดเงินชำระคืนจำนวน 200 ล้านบาทต่อเดือน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ได้ขยายการดำเนินการไปในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต), องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, เขตปกครองพิเศษ, กลุ่มพนักงานธนาคาร และพนักงานเอกชนรายใหญ่ รวมประมาณ 1 แสนคน ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้เงินกลับคืนสู่กองทุนฯ​ กว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน

ขณะที่การแจ้งหักเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดจะดำเนินการในลำดับถัดไป สำหรับภาคเอกชนจะเริ่มดำเนินการแจ้งหักบััญชีเงินเดือนในต้นปีหน้า ส่วนผู้กู้ยืมที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับเงินเดือนผ่านนายจ้าง กองทุนฯ​ จะดำเนินการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เงินกลับคืนสู่กองทุนฯ และนำไปใช้หมุนเวียนในการให้โอกาสทางการศึกษากับคนรุ่นหลังต่อไป


ลดเบี้ยปรับ จูงใจผู้กู้ชำระปิดบัญชี 
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการตอบแทนกลุ่มผู้กู้ยืมชั้นดี คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิประโยชน์ สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พร้อมกับออกมาตรการจูงใจชั่วคราว สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 พ.ค. 2562 เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับได้ที่ www.studentloan.or.th/discount/ หรือดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ทาง www.studentloan.or.th/discountform/ และส่งแฟกซ์มายัง 02 016 4940 และ 02 016 4950 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 016 4888 กด 9 หรือ 550-580 และ ช่องทาง LINE@: @กยศ

ซึ่งมาตรการนี้ กยศ. หวังกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น แต่หากมองอีกด้านการชำระเงินคืนกองทุนฯ ยังสะท้อนถึงความเป็นพลเมืองที่ดีมีวินัยทางการเงินและมีความซื่อสัตย์ที่ผู้กู้ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งต่อให้น้องๆ รุ่นต่อไป
____________________
คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ - ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ขณะนี้ กยศ​. ได้ดำเนินการแจ้งหักเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรกแล้ว และจะดำเนินการแจ้งหักเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดในลำดับถัดไป โดยในส่วนของภาคเอกชนจะเริ่มดำเนินการแจ้งหักบััญชีเงินเดือนในต้นปีหน้าเป็นต้นไป ส่วนผู้กู้ยืมที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยไม่ได้รับเงินเดือนผ่านนายจ้าง กองทุนฯ​ จะดำเนินการติดตามหนี้ในมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินทั่วไปกับผู้กู้ยืมเงิน เพื่อให้ได้เงินกลับคืนสู่กองทุนฯ และนำไปใช้หมุนเวียนในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษารุ่นหลังต่อไป”


คุณปรียานุช สีเสือ - นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
“การหักจากเงินเดือนก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งของคนที่ไม่ค่อยมีวินัย ถ้าเก็บรายปีคนเราจะไม่ค่อยไปโฟกัส เป็นการดัดนิสัยไปในตัวและเราต้องวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนให้ดี ซึ่งเราเรียนจบมาได้ เพราะเงินจากกองทุนฯ ก็เหมือนกับว่าถ้าไม่มีเงินจาก กยศ. คงไม่มีทุนจนเรียนจบและมีงานทำ ส่วนเรื่องนโยบายพักหนี้ที่พรรคการเมืองหาเสียงในการเลือกตั้ง ค่อนข้างเห็นด้วย ถือว่าเป็นการยืดระยะเวลาไปอีกหน่อย เพราะบางคนอาจจะพึ่งหางานได้หรือกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว”


[English]
Thailand’s Student Loan Default at 60%
Over the past 23 years, more than 5.6 million people have borrowed from Thailand’s Student Loan Fund (SLF) for a total of around 590 billion baht.

SLF manager Chainarong Kajchapanan said that the Fund’s operations have been improving in recent years as the rate of repayment in 2017-2018 picked up 28% from 2016 — leading it to hope to register the repayment rate of 30% in 2019.

SLF said, in each academic year, it has lent out more than 30 billion baht in student loans for 200,000 new borrowers and 600,000 existing borrowers.  

Its records also showed that around 970,000 of borrowers are currently in the grace period (two years after graduation) while 940,000 of them already settled their debts.  This left some 3.6 million of them in the process of repayment of over 420 billion baht.

But, SLF said that 60% of these 3.6 million borrowers defaulted on their student loans.  Mr. Chainarong said that such a high rate of loan default could be attributed to poverty, the lack of financial discipline and the lack of conscience.  He added that around 1.1 million of borrowers owing SLF around 5.3 million baht have already been prosecuted while some 1.2 million of them are yet to face any legal action.

In a move to tackle the issue, SLF has referred to its revised governing law in demanding all borrowers to make a monthly installment, which is deducted from their monthly salary.  This condition, which is a change from the previous practice of an annual installment, has been activated since December 2018 on borrowers, who are civil servants working under the Comptroller General’s Department and is currently being expanded to cover those working for local administrative organizations, banks and large private companies across the country, 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

9 Comments

 • Thorborg Sofia
  13 October 2019 09:14:15

  สวัสดีทุกคนชื่อของฉันคือคุณสุนิสาสาอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาและชีวิตคุ้มค่าที่จะอยู่อย่างสะดวกสบายสำหรับฉันและครอบครัวของฉันตอนนี้และฉันไม่เคยเห็นคุณงามความดีแสดงให้ฉันเห็นสิ่งนี้มากนักในชีวิตของฉัน ฉันประสบปัญหาร้ายแรงเมื่อลูกชายของฉันประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแพทย์ระบุว่าเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เขาสามารถเดินได้อีกครั้งและฉันไม่สามารถจ่ายเงินค่าผ่าตัดได้ ฉันไปที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและพวกเขาทำให้ฉันผิดหวังที่ระบุว่าฉันไม่มีบัตรเครดิตจากที่นั่นฉันวิ่งไปหาพ่อของฉันและเขาก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วเมื่อฉันค้นหาคำตอบจาก yahoo และฉันก็เจอเงินกู้ ผู้ให้กู้นางลินดาโรเบิร์ตผู้ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงและฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับการหลอกลวงจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต แต่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังของฉันฉันไม่มีทางเลือกนอกจากให้ลองและแปลกใจเหมือนฝัน ฉันได้รับเงินกู้ 200,000 บาท และฉันจ่ายเงินให้กับการผ่าตัดลูกชายของฉันและขอบคุณอัลลอฮ today ในวันนี้เขาก็โอเคและสามารถเดินได้และทำงานและภาระก็ไม่มากสำหรับฉันอีกต่อไปและเราสามารถเลี้ยงดูได้ดีและครอบครัวของฉันมีความสุขในวันนี้ ฉันจะตะโกนดัง ๆ ถึงโลกแห่งสิ่งมหัศจรรย์ของอัลลอฮ to กับฉันผ่านทางพระเจ้าผู้ให้กู้ที่กลัวนางลินดาโรเบิร์ตและฉันจะให้คำแนะนำแก่ทุกคนในความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงและจริงจัง (mrslindarobertloanfirm@outlook.com) และฉันต้องการให้พวกคุณทุกคนอธิษฐานเผื่อชายคนนี้ให้ฉัน ขอบคุณนางสุนิสาสา https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website

  REPLY
 • Romero Vinci
  19 October 2019 08:00:19

  คุณเป็นนักธุรกิจหรือไม่? คุณกำลังยุ่งกับเรื่องการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจของตัวเอง? คุณต้องการเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดีหรือไม่? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณพบว่าเป็นการยากที่จะได้รับเงินกู้ทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือเป้าหมายสูงสุดของเราเป้าหมายหลักของเราคือช่วยให้คุณได้รับบริการที่คุณสมควรได้รับโปรแกรมของเราเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการในพริบตา ลดการชำระเงินของคุณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการศึกษาการซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนใคร เราให้บริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งรวมถึง: การวางแผนธุรกิจ, การค้าและการพัฒนาการเงิน, อสังหาริมทรัพย์และการจำนอง, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อภาคเอกชน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ @ 3% ต่อปีสำหรับบุคคล บริษัท และ องค์กรองค์กร รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณและเป็นเจ้าของบ้านในฝันของคุณด้วยโครงการสินเชื่อทั่วไปของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: romerovinciloan.ltd@gmail.com

  REPLY
 • .Mrs VICTORIA JOHNSON
  28 October 2019 21:51:48

  คุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงในการจัดหาเงินกู้จาก 10,000 ยูโรถึง 10,000,000 ยูโร (สำหรับธุรกิจหรือสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนอง, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรวมหนี้, เงินร่วมลงทุน, สินเชื่อสุขภาพ ฯลฯ )) หรือว่าคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือไม่? สมัครตอนนี้และรับเงินกู้ทางการเงินจริงดำเนินการและอนุมัติภายใน 3 วัน บริษัท เงินกู้ทางการเงินแปซิฟิกเราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อในระดับสากลซึ่งให้เงินกู้ทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมรหัสที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบการชำระคืนเงินกู้เริ่มต้น 1 ( หนึ่ง) ปีหลังจากได้รับเงินกู้และระยะเวลาการชำระหนี้คือ 3 ถึง 35 ปี สำหรับการตอบสนองทันทีและการประมวลผลใบสมัครของคุณเพื่อชายแดนภายใน 2 วันทำการติดต่อเราโดยตรงผ่านจดหมายนี้: pacificfinancialloanfirm@gmail.com ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อเต็ม: ____________________________ จำนวนเงินที่ต้องใช้เป็นเงินกู้ยืม: ________________ เงินกู้ระยะเวลา: _________________________ เป้าหมายของการกู้ยืม: ______________________ วันเดือนปีเกิด: ___________________________ เพศ: _______________________________ สถานะสมรส: __________________________ ที่อยู่ติดต่อ: _______________________ เมือง / รหัสไปรษณีย์: ___________________________ อาชีพ: ___________________________ อาชีพ โทรศัพท์มือถือ: __________________________ ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: pacificfinancialloanfirm@gmail.com ขอบคุณ CEO.Mrs VICTORIA JOHNSON

  REPLY
 • .Mrs VICTORIA JOHNSON
  30 October 2019 01:08:20

  ดีดี !!!! นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิต! ฉันชื่อซาเวียร์ฉันมาจากสเปน เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินเฉพาะสัญญาที่ฉันจัดการเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรับเงินกู้ แต่ไม่เคยอนุมัติเพราะคะแนนเครดิตของฉันไม่ดี ไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้หญิงจากองค์กรของฉันมาบอกฉันเกี่ยวกับ บริษัท สินเชื่อทางการเงินออนไลน์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระเงินที่ดีขึ้น และเธอบอกฉันว่าเธอถูกโกงสองสามครั้งจนกระทั่งเธอถูกส่งต่อไปยัง บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริง จากนั้นฉันก็ติดต่อพวกเขาที่ pacificfinancialloanfirm@gmail.com และพวกเขาก็ให้เงินกู้ฉันฉันมีความสุขมาก

  REPLY
 • Lutheran Hospital
  05 November 2019 19:02:05

  นี่คือประกาศสาธารณะสำหรับทุกคนที่ต้องการขายไตเรามีผู้ป่วยที่ต้องการการปลูกถ่ายไตดังนั้นหากคุณสนใจที่จะขายไตโปรดติดต่อเราทางอีเมลของเราที่ iowalutheranhospital@gmail.com นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรหรือเขียนถึงเราได้ที่ whatsapp ที่ +1 515 882 1607 หมายเหตุ: รับประกันความปลอดภัยของคุณและผู้ป่วยของเราได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนมากให้กับทุกคนที่ตกลงที่จะบริจาคไตเพื่อช่วยพวกเขา เราหวังว่าจะได้ยินจากคุณเพื่อให้คุณสามารถช่วยชีวิต

  REPLY
 • Mrs Catherine
  05 November 2019 21:12:29

  เราเสนอสินเชื่อแก่บุคคลรวมถึงองค์กรที่มี ความตั้งใจในการปรับปรุงบ้านและสถาบันและการรวมหนี้เราเป็น บริษัท สินเชื่อระหว่างประเทศของ Catherine และผู้ให้กู้ที่เสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ บริษัท ต่างๆในยุโรปเอเชียแอฟริกาและส่วนอื่น ๆ ของโลก เราให้เงินกู้เป็นเงิน USD ($) และ GBP (£) และสกุลเงินใด ๆ ที่คุณเลือก .. บริษัท เงินกู้เพื่อการจัดหาเงินทุนได้รับการรับรองจากสภาผู้ให้กู้เพื่อให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในและต่างประเทศในอัตรา 2.00% -------------------------------------------------- ---------------- เงินให้สินเชื่อที่เราเสนอมีดังนี้ * สินเชื่อส่วนบุคคล (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน) * สินเชื่อธุรกิจ (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน) * สินเชื่อรวม * สินเชื่อรวมและอีกมากมาย -------------------------------------------------- --------------- รับสินเชื่อที่เชื่อถือได้จาก บริษัท เงินกู้เงินกู้แคทรีน   ประโยชน์ของสินเชื่อ * ให้บริการ 24 ชั่วโมง / 7 วัน * เสนอสินเชื่อแก่บุคคล / องค์กรทั่วโลก * ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน * อัตราดอกเบี้ย 2.00% กรุณาถ้าคุณมีความสนใจที่จะได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท เงินกู้เงินทุนแคทเธอรีนโปรดกลับมาหาเราผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราด้านล่าง: catherineloanfirm97@gmail.com

  REPLY
 • charyi
  07 November 2019 07:19:09

  ให้ศีลให้พรแก่คุณทั้งหมดที่ฉันเป็น Munawar โดยชื่อและฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันจะชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความดีของอัลลอในชีวิตของฉันหลังจากหลายเดือนของการพยายามที่จะได้รับเงินกู้บนอินเทอร์เน็ตและฉันก็หมดหวังในการขอสินเชื่อ จากผู้ให้กู้ที่ถูกกฎหมายออนไลน์จากนั้นฉันเห็นความคิดเห็นจากเพื่อนคนหนึ่งชื่ออาเดลและเขาพูดคุยเกี่ยวกับ บริษัท สินเชื่อที่ถูกกฎหมายนี้ซึ่งเขาได้รับเงินกู้ของเขาอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเครียดใด ๆ ดังนั้นเขาจึงแนะนำ บริษัท สินเชื่อลินดาโรเบิร์ตดังนั้นฉันจึงยื่นขอสินเชื่อจำนวน ($ 300,000.00bhat) ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ดังนั้นเงินกู้จึงได้รับการอนุมัติและฝากเข้าบัญชีธนาคารของฉันนั่นเป็นวิธีที่ฉันสามารถกู้เงินเพื่อธุรกิจของฉันได้ ทำงานและเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของฉันดังนั้นฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่มีความสนใจในการรับเงินกู้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการติดต่อ บริษัท สินเชื่อทางอีเมล: (mrslindarobertloanfirm@outlook.com) เพื่อรับเงินกู้ทุกประเภทที่คุณต้องการในวันนี้ ขอบคุณที่คุณอ่านประจักษ์พยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ชีวิตของฉัน WhatsApp: +1 334 203 7399 https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website

  REPLY
 • Anthony Ownen
  19 November 2019 20:02:26

  สวัสดีทุกคนที่นั่น! ฉันชื่อ Anthony Ownen จากอังกฤษสหราชอาณาจักร ฉันใช้สื่อนี้เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบว่านายพอลเป็นผู้ให้กู้ที่ดีได้กู้คืนความสุขให้กับบ้านของฉันอีกครั้งผ่านความช่วยเหลือของนายพอลเมื่อความหวังทั้งหมดหายไปพวกเขาให้เงินกู้ยืมจำนวน 5,000,000.00 ดอลลาร์แก่ฉัน 22 กันยายน 2019 เพื่อชำระหนี้ของฉันชำระภาษีของฉันและเริ่มต้นธุรกิจของฉันเอง พวกเขาช่วยฉันและครอบครัวจากการสูญเสียบ้านของเราเนื่องจากเราไม่สามารถชำระค่าภาษีได้ ฉันกำลังเขียนข้อความนี้เพราะฉันรู้สึกว่ามันสำคัญที่คุณจะต้องมีเงินกู้ของแท้อย่างจริงจังเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในมือของคนที่กำลังค้นหาเงินกู้ที่มีความรับผิดชอบฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดต่อ บริษัท นี้ทางอีเมล :(paulisagoodloangive11@gmail.com) หรือเว็บไซต์:(https://paulisagoodloangiv.wixsite.com/mysite)

  REPLY
 • anthonyyulianalenders
  22 November 2019 11:49:29

  คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? หรือคุณปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ? คุณมีที่ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาเงินกู้ของคุณที่นี่! ผู้ให้กู้แอนโธนี Yuliana ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 1% กรุณาติดต่อเราทางอีเมลวันนี้ผ่าน (anthony.yulianalenders@gmail.com) หมายเลข whatsapp +13234026088

  REPLY