728 x 90

บุหรี่ไฟฟ้า ทางตายใหม่ของผู้บริโภค

img

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร
บุหรี่ไฟฟ้าหรือ E-Cigarettes เป็นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่จะส่งผ่านสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบละอองฝอยโดยไม่ต้องมีการเผาไหม้หรือการลุกไหม้  ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจและทันสมัยคล้ายซิการ์ปรุงรสชาติต่างๆ เช่น รสเชอร์รี่ ช็อกโกแลต วานิลลา โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2559 พบว่าใน 2-3 ปีมานี้ วัยรุ่นของสหรัฐฯ มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และใช้อย่างต่อเนื่องในระยะ 30 วัน

ผู้สูบบางคนคิดว่า ถ้าใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน 0% แต่จริงๆ แล้วยังมีสารเคมีอื่นอยู่ด้วย ซึ่งสารเคมีนี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งหากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินคนก็จะไม่สูบ แต่ที่สูบก็เพราะว่าติดนิโคติน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม

สีสันล่อตารสชาติล่อใจ
ผลการวิจัยพบว่าเหตุผลหลักที่เยาวชนสนใจบุหรี่ไฟฟ้า คือ ความอยากรู้อยากเห็นชอบรสชาติและเข้าใจว่าละอองฝอยปลอดภัย เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ อีกทั้งอุตสาหกรรมยาสูบได้ใช้เทคนิคที่ล่อตาล่อใจ รวมถึงการสร้างค่านิยมวัยรุ่นแบบใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษต่างๆ เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ปกติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารนิโคตินหากเข้าในกระแสเลือดของแม่ที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์ ก็สามารถผ่านรกมาส่งผลต่อทารกในครรภ์ซึ่งมีผลกระทบต่อทารกมากมายรวมไปจนถึงการเสียชีวิตกะทันหัน

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสมองและระบบประสาทด้านการได้ยินน้ำหนักที่อาจทำให้ทารกตัวเล็กกว่าปกติ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ ระบุอีกว่า ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องการได้รับสารนิโคตินในวัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพราะทำให้วัยรุ่นเกิดการเสพติดได้อย่างง่ายดาย และส่งผลทำลายสมองส่วนคิดชั้นสูงของวัยรุ่น และสารต่างๆ ที่รับเข้าไปโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจซึ่งองค์การอาหารและยาระบุว่า สารที่ก่อให้เกิดละอองฝอยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารที่ใช้ในอาหาร เพื่อรสชาติ สีสัน ทั้งในการผลิตยาหรือเวชภัณฑ์เครื่องสำอาง หากสัมผัสในระยะสั้นจะระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและสายตา หากสัมผัสในระยะยาวจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด เป็นต้น

สถิติการสูบบุหรี่

กฎหมายไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
จากผลสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี  ครั้งล่าสุดในปี 2558 สำรวจพบว่าเยาวชนชายสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 1.9 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลปัจจุบันจึงมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามายังประเทศไทย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบสินค้าเหล่านั้นรวมถึงพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นด้วย

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 9/2558 ห้ามขายและห้ามให้บริการบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และตัวยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558 กรณีพบผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ผลิตผู้สั่งนำเข้ามาขายต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

อีกทั้งในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบครั้งที่ 7 (COP7) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2559 ​ณ ประเทศอินเดีย มีมติร่วมกันเรียกร้องให้ประเทศภาคี 180 ประเทศ ให้ความสำคัญและดำเนินการออกกฎเกณฑ์มาตรการเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเร็ว  

อย่างไรก็ตามสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการควบคุมยาสูบ เราต้องคิดถึงผลที่เกิดจากการเสพนิโคติน ไม่ว่าจากการสูบบุหรี่ธรรมดา หรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นประเด็นใหม่มาก 

อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ทั่วโลกร่วมมือสั่งห้ามจำหน่าย
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 55 ประเทศมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศมี 17 ประเทศที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอีก 26 ประเทศกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบหนึ่ง มี 4 ประเทศที่กำหนดว่าภาชนะบรรจุนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารพิษ

ทั้งนี้ 1/4 ของประเทศในอาเซียน คือ บรูไน กัมพูชา สิงคโปร์ และไทยได้ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว

กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า


แต่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดจากสารพิษและไม่มีข้อพิสูจน์ว่า ปลอดภัยแต่กลับพบว่าควันหรือไอจากบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง 15 เท่าของบุหรี่ทั่วไป

นอกจากนั้น The US Surgeon General ได้เผยแพร่รายงาน เมื่อไม่นานมานี้ว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอจนสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยพบงานวิจัยที่แสดงถึงอันตรายดังกล่าวยิ่งกว่านั้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California พบว่าวัยรุ่นที่ลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำในที่สุด

ใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริงหรือไม่?
จากการสำรวจผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่จริง หลายคนเลิกบุหรี่ได้จริงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียว โดยลดจำนวนนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาจากปริมาณมากให้น้อยลงเรื่อยๆ ส่วนคนที่เลิกไม่ได้มักจะเป็นเพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าคู่ไปกับบุหรี่จริง  

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า วารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศอังกฤษ “แลนเซต” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่วิจารณ์หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษว่า รีบด่วนยอมรับข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งภายหลังจากการประชุมปฏิบัติการเพียงสองวัน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95 % โดยไม่มีการระบุที่มาที่ไปของคณะผู้เชี่ยวชาญที่สรุปความเห็นดังกล่าว อีกทั้งหนึ่งในผู้รายงานผลการวิจัยที่ชื่อ "ริคาร์โด โพโลซา” เป็นประธานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของบริษัทแอลไอเอเอฟ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

ทั้งนี้ บรรณาธิการวารสารยูโรเพียน แอดดิคชั่นรีเสริช ที่ตีพิมพ์รายงานดังกล่าว ได้ระบุในท้ายบทความด้วยการเตือนผู้อ่านว่า บทความดังกล่าวมีประเด็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า ข้ออ้างที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการของประเทศอังกฤษ และในประเทศอื่นใดอีกเลย รวมทั้งรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
"มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้ามีความเข้มข้นนิโคตินสูงกว่า เพราะนิโคตินจะมีผลต่อระบบสมองหัวใจ ความดันและหลอดเลือด ดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวด"

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ
"ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบมีแนวโน้มที่จะหันมาพัฒนาตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น โดยโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณที่ไม่เป็นความจริงว่า ปลอดภัยมากกว่า อยากให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการกวดขันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตอีกทาง เพราะกำลังเป็นปัญหาอย่างมาก"

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล
"บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสารทดแทนในการเลิกบุหรี่ แต่เป็นจุดตั้งต้นในการเสพสารเสพติดประเภทอื่นๆ ด้วยรูปลักษณ์และองค์ประกอบ ทำให้สร้างความยั่วยวนใจในวัยรุ่นให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นรัฐต้องจัดการกฎหมายเพื่อปกป้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน"

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าคนที่ 1
"ผมสูบแล้วไม่มีกลิ่นตัว อีกอย่างสามารถเลือกปริมาณนิโคติน เลือกกลิ่น หรือรสชาติได้ ซื้อมาครั้งเดียวดูดได้นาน เมื่อเทียบราคาแล้วถูกกว่าบุหรี่ทั่วไปด้วยซ้ำ"

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าคนที่ 2
"ในมุมมองผม คิดว่ามันปลอดภัยและทำให้เลิกบุหรี่ได้ อย่างคนที่ออฟฟิศผมดูดบุหรี่วันละ 1-2 ซอง แต่พอมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าก็เลิกบุหรี่ซองทันที"

Reference :
http://www.ashthailand.or.th/th/news_page.php?id=1027
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/7.PDF
http://www.thailawforum.com/ecigarette/
http://www.drugfree.org/news-service/e-cigarette-vapor-can-contain-high-concentrations-formaldehyde-study/
http://time.com/4561490/ecig-e-cigarette-smoking/
http://time.com/3686557/california-ecigarettes-health-risk/

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

18 Comments

 • ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลผลกระทบจากการใช้บุหรี่จริง ทั้งเรื่องมะเร็งปอด มะเร็งต่างๆ ส่วนข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือน คำถามง่ายๆ ต่อนักวิชาการและแพทย์ ระหว่างบุหรี่จริง กับ บุหรี่ไฟฟ้า อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน อย่างไหนมีสารพิษมากกว่า

  REPLY
 • Happier ret
  19 January 2017 13:23:26

  นี่คือหนึ่งในวิจัยที่บอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า บุหรี่มวล เผื่อคนทำ เขาไม่เคยศึกษาอะไร ถามหน่อยมีกี่ประเทศ ที่เขาทำวิจัยรองรับ และอนุมัติให้มีซื้อขายอย่างถูกกฏหมาย แต่มีการควบคุม *กลัวไม่ได้เงินจากภาษีบุหรี่ก็บอกเถอะ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/

  REPLY
 • 1234
  19 January 2017 13:38:25

  ทำไมคุณไม่พูดถึงสถาบันมะเร็งประเทศอังกฤษ หรือการที่สาธารณสุขอังกฤษออกมาพูดด้วยละ ว่ามันปลอดภัยถึง 95 % ทำไมไม่พูดละว่างานวิจัยของประเทศอังกฤษเป็นความผิดพลาด และทำไมไม่สั่งคว่ำบาตรทางการค้ากับประเทศอังกฤษเลยละ เพราะว่าอังกฤษเสนองานวิจัยและประกาศแบบนี้ หรือว่า ป๊อด ไม่กล้า ตาขาว ขี้ขลาด

  REPLY
 • ATICHAT
  19 January 2017 13:50:57

  ผลวิจัยปีไหน+สถาบันไหนผู้วิจัยครับทำไมที่บอกว่าปลอดภัยเค้าแจ้งชัดกว่ามีสถาบันชัดเจนครับแล้วที่ไทยบอกไม่ได้ไปประชุมCop7แล้วทำไมมีประเทศอื่นที่เข้าประชุมด่าลงIGว่าโดนไล่ออกมาครับ

  REPLY
 • นายบอย
  19 January 2017 13:59:57

  น่าเบื่อประเทศกะลาแบบนี้

  REPLY
 • วิชา
  19 January 2017 14:04:29

  การลงทุนครั้งแรกของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่โดยประมาณ3000บาทเปนอย่างต่ำ พ่อครับผมขอเงิน3000บาทเปนอย่างต่ำเพื่อซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบครับ พ่อตอบซิ...........งั้นหมอตอบซิ อ้าววหรือนักวิชาการตอบซิ อย่างเบี่ยงเบนสิ ขอแค่10บาทบุหรี่2มวนจบง่ายกว่าเร็วกว่าไม่จุกจิก จุด สูบ ทิ้ง และราคาของอย่างอื่นอีกมากมายมาเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าช่างห่างกันเหลือเกิน ทำมัยชอบสร้างคำตอบอย่างฉลาดบนพื้นฐานของความโง่กันนักหนา เฮ้ออออออ

  REPLY
 • พ่องตาย
  19 January 2017 14:22:34

  รับเศษเงินสลึงมาเขียนข่าวขยะ

  REPLY
 • Jack
  19 January 2017 14:30:46

  อย่าเอาวาทะกรรมของบุหรีมวนมาป้ายสีบุหรีไฟฟ้าครับ โตๆกันแล้ว อย่าแถครับ แถหาพ่อง!?

  REPLY
 • panu
  19 January 2017 14:40:43

  พูดแต่ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า ทำไมไม่พูดถึงข้อเสียของบุหรี่มวนบ้างครับ พูดอย่างกับบุหรี่มวนปลอดภัยมากอะ มันมีอันตรายและสารก่อมะเร็งเหมือนกันแต่ผู้บริโภคอย่างเราๆก็อยากให้มีตัวเลือกสำหรับการนำสารเหล่านี้เข้าร่างกาย ยังไงๆพวกเราก็จะเลือกที่มันอันตรายและสารพิษน้อยกว่าครับ แค่คำถามที่ว่าบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไหนอันตรายกว่ากันท่านยังออกนอกประเด็นเลย

  REPLY
 • blah blah blah
  20 January 2017 01:02:15

  บุหรีไฟฟ้าอันตรายมากว่าบุหรี่มวนต่อผู้สูบจริงมั๊ย ยังไม่รุ้ ยกงานวิจัยมาอ้างทั้ง2ฝ่าย ไม่รู้งานไหนวิจัยจริงกันแน่ แต่ที่รู้โดยไม่ต้องวิจัยคือ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อผู้ผลิตบุหรีมวนและผู้ได้ผลประโยชจากบุหรี่ทุกฝ่ายแน่ๆ บุหรีไฟฟ้าอันตรายมากว่าบุหรี่มวนต่อผู้สูบจริงมั๊ย ยังไม่รุ้ ยังมีเถียงกันอยู่เลย แต่สั่งห้ามขายไปก่อนเลย แต่บุหรีมวนทุกงานวิจัยที่เปนเสียงเดียวกันแล้ว ทำใมไม่ห้ามขาย การปกป้องอันตรายจากบุหรีไฟฟ้าและบุหรี่มวนมันทำให้ผมสับสนจริงๆ

  REPLY
 • Narawut Rattanasoponkul
  20 January 2017 06:14:13

  บอกได้คำเดียว บทความนี้ หัวควยมากก หน่วยงานที่เขียน คงเปนแค่ พวกตาแก่ และอีป้า ที่อยู่แต่ในกะลา ไม่ออกมามองโลกภายนอก หัวค๊วยยยยย‼

  REPLY
 • คนที่ไม่เคยลองติดบุหรี่เท่านั้นที่จะเชื่อบทความนี้

  REPLY
 • ปริวัฒน์
  21 January 2017 16:12:52

  ไม่เหี้ยจริงเขียน จนบิดเบือนขนาดนี้ไม่ได้นะครับ ไอเหี้ย

  REPLY
 • Kala Land Naver die
  18 March 2017 00:33:42

  พวกสื่อพวกนักวิชาการบ้านเราสมัยนี้ไร้จรรยาบรรณในอาชีพตัวเองสิ้นดีบิดเบือนยุยงส่งเสริมแต่ในแง่ลบไม่ได้หาข้อมูลจริงจังมาศึกษา..แค่เขียน/พูดตามใบสั่งเพื่อแลกกับเงินไปวันๆ..ไม่ได้สนใจว่าจะจริง/ไม่จริง/ดีอย่างไร/เสียอย่างไร อย่าเอาแต่เอาดีเขาตัวเอาชั่วให้คนอื่นสิ!! แล้วประเทศที่เข้าเปิดขายแบบถูกกฎหมายมีหน้าร้านมีจัดงานVapeExpoพวกนี้เขาจะฆ่าคนในประเทศเขาหรอ??..พวกหมอหรือพวกdogที่เก่งๆแต่ในโลกของตัวเอง!!เคยคิดจะลองวิจัยเองศึกษาเองบ้างไหม??ทดลองเอาคนที่สูบบุหรี่ม้วนกับบุหรี่ไฟฟ้ามาวัดกันเลยสักระยะนึงหรือจะเดือนจะปีก็ได้..แล้วมาตรวจโรคตรวจปอดตรวจร่างกายดูว่าผลเป็นยังไง??จะได้รู้ความแตกต่างไม่ใช่เอาพูดตามบทละครน้ำเน่าที่เขียนมาให้อ่านเพื่อแลกกับเงินค่าตัวประกอบไม่กี่ตัง!!บ้านเมืองนี้มีเยอะนะพวกที่ทฤษฎีเก่งแต่ปฎิบัติไม่ได้เรื่อง.. อย่าแค่นอนกินเงินเดือนไปวันๆมันเสียจรรยาบรรณอาชีพครับ??จงรับฟังความคิดเห็นต่างจากคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ปิดหูปิดตาคนอื่น..!!หมัดมือชกใครจะสู้ได้!! #ประเทศไทยไม่เคยทำให้ใครเสียหายแต่คนในประเทศเองที่ทำให้ประเทศไทยแย่ลงทุกๆที!!จงพัฒนาให้เป็นThaiLandอย่าพัฒนากระเป๋าตังค์ตัวเองจนเปลี่ยนเป็นKalaLand!! #ช่วงนี้ผมไม่ว่างไม่ต้องลำบากมารับผมไปปรับทัศนคตินะครับ..อิ๊อิ๊

  REPLY
 • ปอปอ
  21 April 2017 14:03:25

  เรื่องนี้มีผลประโยชน์เกี่ยวกับภาษีมาเอี่ยว 98% เลยคับ Rip.นักวิชาการ ด้วยความเคารพ...ท่านเคยออกจากกะลามาทำผลโหวตจริง ๆ มั้ยคับว่าอันไหนมีผลเสียมากกว่ากัน หรือถ้าท่าน่วงใยประชาชนจริง ๆ กล้าทำวิจัยมั้ยคับว่าผลเสียมันมีอะไรบ้าง ผลเสียที่เขียนมาด้านบนก็ไปแบบข้าง ๆ คู แถไปเรื่อย เด็กอนุบาลอ่านยังรู้เลยคับ แน่จริงใช่มั้ยคับ เก๋าจริงวิจัยผลเสีย แล้วเทียบกับบุหรี่จริง ชอตต่อชอตไปเลย อยู่ที่ว่าคุณกล้ารึเปล่า รึเค้าบอกให้เขียนอะไร คือรับเงินแล้วก็เขียน ขอโทษนะคับ ศาสตราจารย์บางคนในอเมริกายังใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่จริงได้เลย ผมก็คนนึง ดูดบุหรี่ไฟฟ้ามาจะถึงเดือนละ ไม่เคยแตะบุหรี่จริงเลย ถามว่าอยากมั้ย มันมีคับ ความอยากอ่ะ เพราะนิคของบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่เท่าบุหรี่จริง จนตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าผมไม่ดูดก็ได้ไม่เป็นไร แล้วอย่างที่ท่านบอก คนที่เลิกไม่ได้เพราะดูดบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกับบุหรี่จริงนั้น ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ ตอนผมดูดบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ ๆ ยังมีความอยากบุหรี่อยู่ ผมก็เอาบุหรี่จริงมาดูด แต่ดูดไม่ได้คับ เพราะมันเหม็นมาก อยากให้ท่านลองทบทวน และถ้าไม่เห็นด้วยจริง ๆ อยากให้ท่านเอาจริงเอาจังกับการวิจัยและเทียบเคียงให้เห็นแบบตาต่อตากับบุหรี่จริงไปเลย ยังดีกว่าท่านรับตังค์เค้าและมาเขียนแบบข้าง ๆ คู ๆ ขอเถอะคับ ออกมาจากกะลากันสักที ผมฝากไว้แค่นี้ล่ะ

  REPLY
  • ข้างบ้านสูบกันควันโขมงเชียว..กลิ่นเหม็นมาก..แต่ละคนผอมแห้งตัวลีบหัวโตทั้งนั้น

 • Vapor Man
  30 August 2017 10:24:33

  Formaldehyde จะไม่พบเมื่อใช้เเรงดันไฟไม่เกิน 3.3v แต่เมื่อใช้เเรงดันตั้งเเต่ 5v ขึ้นไป จะพบ Formaldehyde มากกว่าบุหรี่มวนถึง 10-15 เท่า ในความเป็นจริงนั้น ไม่มีใครใช้ไฟถึง 5v โดยทั่วไปเเล้วจะไม่เกินเเรงดันของเเบตฯ ที่ 3.7v และอาจมากกว่านี้นิดหน่อย ดังนั้นงานวิจัยนี้หยิบยกเอาสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆ มาอ้าง ซึ่งค่อนข้างห่างไกลความเป็นจริง

  REPLY
 • เอก
  02 June 2018 15:52:18

  จะออกมาไงสัด แดกเป็นอย่างเดียวอย่างอืนกูไม่สนว่าผิด

  REPLY
 • thaweewat
  13 January 2019 18:28:55

  รัฐบาลกากเดน ข้อมูลอะไรที่ยกมามันเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้ารึ นี่ท่านมึงเอาโทษจากบุหรี่ซองมานะครับ โถ่แล้วบอกสารพิษจากนิโคติน แล้วถ้าสูบนิค0ละครับท่าน มีไหม?? แล้ว pv/vg มันก็เป็นสารที่เราใช้ๆกันทุกวันไหมครับ ก็ไม่ได้บอกว่ามันปลอดภัย 100% นะครับ แต่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ซองที่พวกท่านมึงขายแน่นอน อีกทั้งควันมือ2นี่ตัวดี แต่นี่ไอน้ำครับ ที่ออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้า นึกภาพกระทะร้อนๆแล้วเอาน้ำเทลงไปนะครับ จะเกิดไอน้ำใช่ไหม นั่นแหละครับท่าน กลัวแต่จะเก็บภาษีไม่ได้ ต่อต้านใหญ่เลยนะครับ จากข้อมูลที่ท่านเอามาก็เห็นได้ชัดนี่ครับ ว่าหลายประเทศเขาอนุญาติให้ใช้ ก็มีแต่กะลาแลนนี่แหละครับที่ห้ามๆ แล้วงานวิจัยเขาก็มีตั้งเยอะแยะหาอ่านบ้างครับ ไม่ใช่เอาแต่บทความในวารสารเน่าๆที่พวกท่านเขียนกันเอง แถไปจนสีถลอกเลยนะครับ แหม๋

  REPLY