728 x 90

อูเบอร์ขอสงบศึก ชวนแท็กซี่เข้าพวก

img

ยังเป็นปัญหาคุกรุ่นตลอดเวลา ระหว่าง “แท็กซี่มิเตอร์” ปะทะ “อูเบอร์” แต่ในขณะที่ “แท็กซี่มิเตอร์” ยืนยันที่จะไม่เอา “อูเบอร์” พร้อมกับคงไว้ซึ่งเสียงตำหนีถึงการไม่รับ ไม่ไป ไม่กดมิเตอร์จากผู้โดยสาร ทางอูเบอร์กลับใช้โอกาสนี้เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ “uberFLASH” โครงการทดลองที่รวบรวมยานพาหนะ 4 ประตูทุกประเภทรวมถึง อีโคคาร์ รถกระบะ รถแท็กซี่ไว้ในระบบ  เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้บริการ 

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย อูเบอร์ เผยว่า จากจำนวนรถใน Network ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอรถมารับลดลง โดย uberFLASH จะคิดค่าโดยสารอัตราเดียวกับ uberX ผู้เดินทางจะทราบประมาณการค่าโดยสารได้ก่อนกดเรียก และผู้เรียกรถจาก uberFLASH จะได้รับบริการจากยานพาหนะ 4 ประตูที่ใกล้ที่สุด ที่อาจเป็นอีโคคาร์ รถกระบะ 

ส่วนพาร์ทเนอร์ร่วมขับจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วม Network เพื่อที่จะหารายได้เสริมจากทรัพยากรที่มีอยู่ ภายใต้มาตรการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยสูง สามารถเลือกเวลาทำงานตามที่ตัวเองต้องการได้ อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสารต้องการเดินทางด้วยรถประเภทอื่นๆ เช่น รถหรูขนาดใหญ่ ยังสามารถเลือกเรียกรถได้จาก UberBLACK หรือ uberX เหมือนเดิม 

ทั้งนี้ uberFLASH เชิญชวนรถแท็กซี่คุณภาพเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของอูเบอร์ คือ รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนหลัง พ.ศ. 2555 รถยนต์ต้องอยู่ในคุณภาพที่ดี มีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง คุณภาพบริการต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะสามารถให้บริการภายใต้ระบบร่วมเดินทางได้  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uber.com หรือเพิ่ม @uberbkk เป็นเพื่อนในแอพพลิเคชั่น LINE  ซึ่งขั้นตอนของการสมัครเป็นผู้ร่วมขับ Uber พาร์ทเนอร์ ผู้ร่วมขับจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสภาพรถและการอบรมจากอูเบอร์ก่อนจึงจะรับผู้โดยสารได้ 

“เราหวังว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่เปิดโอกาสต่อๆ ไปให้กับการร่วมเดินทางในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกันกับภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ในลำดับต่อไป ทั้งนี้บริการของเราเป็นการเติมเต็มให้กับระบบขนส่งมวลชนให้สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างสมบูรณ์ โดยมิได้มาแข่งขันกับผู้ขับแท็กซี่แต่อย่างใด ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและบริการของการขนส่งในทุกประเภท” ผู้จัดการประเทศไทยของ Uber กล่าว 

TAXI ไม่สนเข้าร่วมระบบ 
ขณะที่คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขต กทม. บอกว่า ที่จะมาชวน TAXI เข้าร่วมด้วยเร็วเกินไป ทั้งที่ยังมองว่าเป็นศัตรูกัน เขามาทำร้ายกลุ่ม TAXI ก่อนคือเข้ามาแข่งขันกับเราอย่างผิดกฎหมาย และก่อนหน้านี้ก็ทำเฉยเมยกับพวกเรา ตอนนี้จะมาชวนเข้าร่วมเร็วเกินไป กลุ่ม TAXI ยินดีจะเข้าร่วมด้วยภายใต้เงื่อนไขที่ว่า Uber จะต้องเคลียร์รถที่มีในระบบซึ่งผิดกฎหมายออกให้หมด เพราะตอนนี้เขาเป็นธุรกิจสีดำ เราเป็นธุรกิจสีขาว เขาจะให้เราเข้าร่วมเพื่อแปลงเป็นธุรกิจสีเทา เพื่อให้เราช่วยล้างให้เขาดูว่าถูกกฎหมาย เราไม่เอา 

ส่วนเรื่องความคืบหน้าในการศึกษาหาทางออกของปัญหาระหว่าง Uber กับ TAXI ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขต กทม. บอกว่า ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะในการประชุมร่วมกันช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีมติจะจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำระบบบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ประมาณ 6-12 เดือน โดย  Uber จะต้องระงับการให้บริการ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีระงับการให้บริการ จึงยังไม่มีการศึกษาหาทางออก 

ต่อกรณีที่มีกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ล้อมรถอูเบอร์ คุณวิฑูรย์ บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีความรุนแรงให้เห็น เพราะทางเครือข่ายมีการพูดคุย ทำความเข้าใจ และควบคุมกันเองอยู่ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ก็พยายามปรับตัวปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ตอนนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำลังพัฒนาโครงการ TAXI OK ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดี ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ผู้ขับขี่ สภาพรถจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ที่รู้สึกว่าถูกปฏิเสธไม่รับจะน้อยลง ระบบโบกแท็กซี่ก็จะน้อยลงด้วย 
ยกระดับการให้บริการแท็กซี่ด้วยโครงการ Taxi OK
ยืนยันใช้แอพพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ไม่ผิดกฎหมาย 
ขณะที่กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า  ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการในทุกด้านภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ให้ตอบสนองความต้องการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สบาย ปลอดภัยอย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ และยืนยันว่าแอพพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นั้นทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  

แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย จะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
ผลตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เมษายน 2560
เดินหน้าโครงการ TAXI OK , TAXI VIP ยกระดับบริการ
ในทางคู่ขนาน กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP เพื่อยกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการใช้บริการมากขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คาดว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ต้นเดือนกรกฎาคม และจะมีผลใช้บังคับภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ 

โดย TAXI-OK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน ด้วยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

ส่วนโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการ โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ มีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ 

อย่างไรก็ดี มีเสียงตอบรับ จากกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ว่าไม่คัดค้านการพัฒนาระบบ แต่ห่วงเรื่องภาระต้นทุนการติดตั้งระบบตามมาตรฐานใหม่ว่าจะคุ้มค่ากับอัตราค่าโดยสารหรือไม่ หากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ประกอบการยังคงรับได้ ซึ่งทางผู้ประกอบการบอกว่าเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกจะต้องมีความชัดเจนออกมาด้วย 

ทางออกของปัญหานี้จะจบลงอย่างไร จะทำให้การให้บริการอูเบอร์ถูกกฎหมายได้หรือไม่ จะทำให้รถแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายแต่บริการไม่ถูกใจผู้ใช้ดีขึ้นได้หรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไป 
 


นายพิชิต อัคราทิตย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของกระทรวงคมนาคมว่าจะนำอูเบอร์ เข้ามาในระบบโดยวิธีการใด ทางเลือกซึ่งมีอยู่ 2 แนวทาง คือ ทำให้ถูกกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่รองรับ ทั้ง 2 แนวทางนี้มีข้อดีข้อเสียที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบและมีคำตอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้บริการแท็กซี่ที่มีอยู่ประมาณ 120,000 คัน รวมถึงเป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วย"

นายสนิท พรหมวงษ์ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

"กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ TAXI OK คู่ขนานไปกับ TAXI VIP เพื่อเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน จะได้ใช้รถที่มีมาตรฐาน สมรรถนะสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่สะดวกสบายมากขึ้น โดยผู้ประกอบการต้องเป็นนิตบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ เป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อส่งกระทรวงคมนาคม และลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป สำหรับมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ โดยยึดหลักถูกใจผู้โดยสาร ถูกต้องตามกฎหมาย และทุกฝ่ายยอมรับได้"

นายเกรียงศักดิ์ มั่นเจาะ 
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

"อูเบอร์ก็ถือเป็นบริการอีกรูปแบบที่คนทั่วไปมีสิทธิ์เลือกใช้ ถ้ารัฐบาลจัดทำให้ถูกกฏหมายจะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งอูเบอร์และแท็กซี่ธรรมดาก็มีดีมีเสียเหมือนกัน อูเบอร์ก็เคยมีข่าวทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร แต่แท็กซี่มีข่าวไม่ดีออกมาตลอดทั้งปฏิเสธผู้โดยสาร โกงผู้โดยสาร พูดจาไม่ดี ทำตัวไม่เหมาะสม ถามว่าคนขับอูเบอร์ดี 100% รึเปล่า จริงๆ ก็ไม่ แท็กซี่เองก็ไม่ได้ไม่ดี 100% แต่ถ้าดูในแง่ของความสะดวก กับไม่ต้องเจอปัญหาโบกไม่รับ รถติดไม่ไป อูเบอร์ดีกว่า และถ้าขึ้นทะเบียนคนขับให้เป็นเรื่องเป็นราว น่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความเสี่ยงของผู้โดยสารได้"

อดีตผู้ร่วมขับในระบบ Ridesharing 
"เคยเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมขับ แต่หยุดมาสักพักแล้ว เพราะรถที่ขับใช้น้ำมัน ไม่ได้ใช้แก๊ส ช่วงเวลาที่ไปไกลหรือเจอรถติดก็ได้ไม่คุ้มเหมือนกัน กับคนที่ว่าขับแล้วได้รายได้ดีก็จะเน้นขับเยอะรอบ คือจะมีที่มีโปรให้คนขับ เช่นในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีโปรพิเศษให้คนขับ ถ้าขับได้หลายรอบ หรือขับได้จำนวนรอบตามที่กำหนดก็จะได้รับเงินพิเศษตามที่กำหนด ซึ่งถ้าขยันขับเยอะๆ รายได้ที่ได้ต่อเดือนก็เยอะ แต่ถ้าทำเป็นแค่บางช่วงเวลาก็ไม่ได้รายได้มากนัก และยิ่งมีคนมาร่วมขับเยอะขึ้นรายได้ก็ลดลงด้วย"

[English]
UBER launches UberFlash to include taxi drivers in ridesharing service

As the ongoing clash between traditional taxi drivers and ridesharing service “UBER” in Thailand remains far from over and demand from taxi drivers for the suspension of UBER operation is not working, UBER has launched a new pilot project“uberFLASH” to allow qualified taxi drivers to join its fleet. But taxi drivers give the cold shoulder and insist that UBER’s non-licensed vehicles must first be removed. The Land Transport Department also continues insisting that UBER drivers violate laws because they don’t have public transport licenses and never register with the responsible agency — which means possibility of safety risk for passengers.
 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • Mattharee
    14 July 2018 12:29:50

    ก็มัวคิดกันอยู่อย่างนี้แหละไอ้พวกควายทั้งหลายโลกมันถึงอัปรีย์ เห็นแก่ตัว แก่งแย่งชิงดีเอาเปรียบแข่งขันเอารัดเอาเปรียบพวกมึงก็จงอยู่กับความวิบัติทุกยากกันต่อไปเถอะทั้งปวงน่ะแหละ มีธรรมะอภัยไม่เห็นแก่ตัวแก่ได้เมื่อไหร่แล้วพวกมึงค่อยเจริญและมีความสุขในชีวิตไอ้พวกคนที่เป็นสัตว์เขาให้ประเสริฐมาแต่ไม่เลือกที่จะได้ชื่อว่า สัตว์ประเสริฐอยากเป็นเหมือนเดรัจฉานกัน!

    REPLY