728 x 90

First Time Voter อาจพลิกโฉมหน้าการเมืองไทย

img

จากที่ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยระบุว่า ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2537-2544 มีประมาณ 6.4 ล้านคน ทำให้ตัวเลขนี้ ถูกคาดหมายจากหลายภาคส่วนว่า จะสามารถทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ หากกลุ่มคนเหล่านี้ รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ

คนเหล่านี้ ไม่ใช่ใครจากไหน...แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกเลย เพราะนับตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งสุดท้าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ปี 2554 จากนั้นมา ประเทศไทยยังไม่เคยมีการเลือกตั้ง ส.ส. อีกเลย

แม้รัฐบาลเคยพยายามจะจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่อาจดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยราบรื่น ในหลายเขตเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพฯ และภาคใต้ กกต. จึงไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นได้

เมื่อรวมเวลากระทั่งถึงการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้เลือกตั้ง รอคอยเวลาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกถึง 8 รุ่น 8 ปี

ขณะที่ความคิดและทัศคติทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ อยากได้นักการเมืองแบบใหม่ คิดและทำการเมืองแบบใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญ คือปฏิเสธนักการเมืองแบบเก่าที่มักอิงอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นหลัก

จึงเป็นต้นทางที่พรรคการเมืองทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่หลายพรรค พยายามเปิดตัวคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อให้เป็นทางเลือก และเปิดนโยบายเอาใจเป้าหมายคนรุ่นใหม่ หวังจะได้เสียงสนับสนุนจากคนรุ่นนี้

ไม่เพียงเท่านี้ พรรคการเมืองอื่นๆ ก็พยายามชูคนรุ่นใหม่ในพรรค เพื่อร่วมวงตามล่าคะแนนเสียงจากคนกลุ่ม NEW GEN เช่นกันแม้นว่า 6.4 ล้านคน ถือได้ว่าไม่มากนัก หรือประมาณเพียง 9.6 % เมื่อเทียบกับประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มี 66.1 ล้านคน และ กกต. ใช้เป็นฐานคิดคำนวนจำนวน ส.ส. เฉลี่ย 1.89 แสนคน ต่อ ส.ส. 1 คน

แต่ที่แตกต่าง คือพลังในการสื่อสาร การแชร์ และเชียร์ ผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญและก่อให้เกิดมรรคผลมากกว่า คล้ายกรณีที่เกิดขึ้น กับการเลือกตั้งมาเลเซียที่ผ่านมา ซึ่ง ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ในวัย 92 ปี ได้รับการแชร์สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ และล้มนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกฯ ที่ถูกกล่าวหาว่า ยักยอกเงินราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ 1MDB จนพ่ายแพ้อย่างพลิกล็อค

แม้หลายคนจะพยายามชี้ว่า บริษัทของมาเลเซียกับประเทศไทยปัจจุบันไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธพลังของคนรุ่นใหม่

เพียงแต่ต้องมีแรงกระตุ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเหล่านี้ คิดช่วยกันสร้างการเมืองใหม่ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ตามปกติเท่านั้น หากทำได้ เมื่อนั้นผู้คนอาจได้เห็นการเมืองใหม่จากพลังของคนกลุ่มนี้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments