728 x 90

รู้จักกับโรคตาเข

img
โดย++ นพ. วรากร เทียมทัด จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคตาในเด็กตาเข และกล้ามเนื้อตา ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน และที่ปรึกษาโรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลราชวิถี

โรคตาเข
ตาเข หรือตาเหล่ คือโรคที่ลูกตาทั้งสองข้างทำงานไม่ประสานกัน ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้การมองเห็นภาพเมื่อใช้ตาสองข้างผิดปกติไปจากเดิม อาการของตาเขนั้นมีได้หลากหลาย ขึ้นกับอายุที่ปรากฏ เช่น ถ้าเป็นตาเขในผู้ใหญ่ หรือในเด็กโต มักมีอาการมองเห็นภาพซ้อน ถ้าเป็นตาเขในเด็กเล็ก เด็กจะสามารถปรับตัวโดยการยับยั้งภาพจากตาข้างที่เขได้ ซึ่งก็ทำให้ไม่เห็นภาพซ้อน แต่สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ ตาข้างที่เขก็จะไม่พัฒนาเหมือนตาข้างที่ปกติ ทำให้เกิดสายตาขี้เกียจขึ้นในตาข้างที่เข 


สาเหตุของโรคตาเข
ยังไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ตาเขในเด็กนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร แต่การศึกษาหลายอย่างบ่งชี้ว่า เป็นความบกพร่องในระบบการสมดุลของการใช้ตาสองข้างพร้อมกัน นอกจากนั้น อาจมีสาเหตุมาจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก เช่น สายตายาวมากเกินกว่าปกติ หรืออาจเกิดมาจากตัวกล้ามเนื้อลูกตาอ่อนแรงกว่าปกติ มักพบว่าตาเขที่ปรากฏในวัยเด็กสัมพันธ์กับประวัติกรรมพันธุ์ ส่วนสาเหตุของตาเขในผู้ใหญ่นั้น ส่วนมากมาจากโรคประจำตัว อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง หรือเป็นจากอุบัติเหตุที่มีผลต่อเส้นประสาทสมองที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตา

ประเภทของตาเข
ส่วนมากจักษุแพทย์ จะแบ่งชนิดของตาเขหลักๆ จากทิศทางที่เข เช่น ตาเขเข้าใน ตาเขออกนอก ตาเขขึ้นบน หรือตาเขลงล่าง เป็นต้น นอกจากนั้น อาจลงรายละเอียด แยกไปอีกว่า ตาเขนั้นสัมพันธ์กับความผิดปกติของสายตา หรือความผิดปกติของการเพ่งหรือไม่ หรือตาเขนั้นเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้นไหน ซึ่งก็ทำให้ตาเขนั้นมีทิศทางการเขที่ต่างกันออกไปตาเขบางชนิดไม่ได้เป็นตลอดเวลา แต่อาจจะเห็นเป็นบางครั้ง เช่นเวลาที่เผลอ เหม่อ หรือร่างกายอ่อนเพลีย มักเห็นในกลุ่มตาเขออกนอก

นอกจากตาเขที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังพบภาวะตาเขเข้าในชนิดเทียม ซึ่งพบได้มากในเด็กชาวเอเชีย เนื่องมาจากสันจมูกที่ยังแบนในเด็ก ร่วมกับมีหนังตาด้านในใกล้หัวตา มาบดบังตาขาวด้านใน ทำให้ดูเหมือนว่าตาดำเข้ามาชิดสันจมูก ลักษณะดังกล่าวส่วนมากจะหายไปได้เองเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น แต่อย่างไรก็ดีควรได้รับการตรวจยืนยันว่าไม่มีตาเขจริงร่วมด้วย

การรักษาตาเข
นอกจากการทำให้ตาดูตรงขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่คนไข้ได้แล้ว วัตถุประสงค์ในการรักษาตาเขจริงๆ นั้น แตกต่างกันตามกลุ่มอายุ

ตาเขในเด็ก รักษาเพื่อฟื้นคืนสภาวะสมดุลในการมองเห็นทั้งสองตาพร้อมกัน หรือเพื่อเป็นการฟื้นคืนการมองเห็นภาพสามมิตินั่นเอง นอกจากนั้นเพื่อเป็นการรักษาสายตาขี้เกียจอันเนื่องมาจากตาเขด้วย

ตาเขในผู้ใหญ่ รักษาเพื่อลดปัญหาภาพซ้อนที่เกิดขึ้น ให้กลับมาเห็นเป็นภาพเดียวกัน และเป็นการขยายลานสายตาให้กว้างขึ้น

ในกรณีเป็นตาเขตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่ไม่ได้รักษา แล้วมารักษาในวัยผู้ใหญ่ สิ่งที่ไม่สามารถกู้ฟื้นคืนมาได้คือสภาพการมองเห็นสามมิติ และสายตาขี้เกียจ

การรักษามีหลายวิธีขึ้นกับสาเหตุ ได้แก่ การใส่แว่นสายตายาว สำหรับตาเขที่มีเหตุจากสายตายาวมากกว่าเกณฑ์ปกติ, การปิดตา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักสำหรับการปิดตานั้นเพื่อรักษาตาขี้เกียจที่พบร่วมกับตาเข, นอกจากนั้นเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดกล้ามเนื้อลูกตา เพื่อปรับองศาของตาที่เขให้ตรง

สรุปง่ายๆ ว่าโรคตาเขนั้นทำให้มีผลเสียสำคัญสองประการ
ประการแรก คือ ทำให้การใช้งานสองตาร่วมกันผิดปกติไปจากเดิม เช่น ทำให้เห็นภาพซ้อน ทำให้เกิดสายตาขี้เกียจ ทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นภาพสามมิติ

ประการที่สอง คือ ทำให้สูญเสียบุคลิกภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองรวมถึงผู้ปกครองด้วย

[English]
What Causes Squint
Squint is a condition which both eyes are misaligned leading to the person seeing different images when using both eyes. The symptoms vary depending on the age when it occurs. It is not clear what causes squint in children; in many cases it is hereditary. In adults, it is mostly caused by some illness or an accident that affects the nerves that control the eye muscles. The treatments for squint depend on the causes.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments