728 x 90

Plastic Swimming Challenge ว่ายน้ำกลางขวดพลาสติกสะท้อนปัญหาขยะล้นทะเล

img

ขยะพลาสติกในทะเลถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงมากที่สุด และได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องมลพิษจากพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเล สมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จึงร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok Prep School) และ เทใจดอทคอม (taejai.com) จัดกิจกรรม The Plastic Ocean Swimming Challenge ว่ายน้ำท่ามกลางขวดพลาสติก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบางกอกเพรพ เนื่องในโอกาสวันทะเลโลกในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร หัวหน้าโครงการว่ายน้ำท่ามกลางขวดพลาสติกในวาระกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) 2019 กล่าวว่า เป็นความพยายามในการลดขยะในทะเล ที่ปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาสำคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการสร้างความตื่นตัวในเรื่องมลพิษที่มาจากพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเลซึ่งเป็นภยันตรายต่อสัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย ว่ายน้ำท่ามกลางขวดพลาสติก เพื่อสะท้อนถึงปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล และจำลองบรรยากาศที่สัตว์น้ำต้องเผชิญ, การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และการถ่ายภาพใต้น้ำที่เต็มไปด้วยขยะ โดยรายได้จากจัดกิจกรรมจะมอบให้กับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ด้าน คุณวรวัฒน์ สภาวสุ หนึ่งในอาสาสมัครของโครงการ ได้แชร์มุมมองและประสบการณ์ว่า สิ่งที่นักวิชาการหลายท่านบอกว่าภายในปี 2593 จะมีพลาสติกมากกว่าปลา แต่ตนได้สัมผัสมากับตัวเองแล้ว เมื่อได้ไปดำน้ำที่บาหลีในปี 2561 ซึ่งเห็นคือขยะพลาสติกเยอะกว่าปลา ปัจจุบันขวดน้ำพลาสติกทั่วโลกผลิตกันนาทีละล้านขวดและรีไซเคิลได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ตกหล่นลงไปในทะเล ชายหาดบ้านเราก็มีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี หลอดพลาสติก กล่องโฟม กล่องนม ก้านไม้ปั่นหู ดอกพุดปลอม ไฟแช็ก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่เราใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไว้เป็นภาระให้กับท้องทะเล ฉะนั้นจึงมองว่าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน และประชาชน ต้องช่วยกันหยุดใช้ หยุดสร้างขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งทั้งหลายโดยเร็วที่สุด


Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments