728 x 90

กทม.​ แจ้งรื้อทางเท้าย่าน ถ.สุขุมวิท เหตุเพราะ ใช้มานาน-ชำรุด ต้องปรับปรุงใหม่

img

จากกรณีที่ กทม. รื้อทางเท้าบริเวณหน้าโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ถนนสุขุมวิท จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ยังมีสภาพแข็งแรง ทนทาน ทางเท้าเป็นทางสาธารณะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม ขณะเดียวกันควรกำหนดรูปแบบการจัดทำทางเท้ากรณีเอกชนดำเนินการ อีกทั้งควรติดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบถึงการรื้อทางเท้า 

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่าว่า ทางเท้าถนนสุขุมวิทใช้งานมานาน ทำให้มีสภาพชำรุดเสียหาย ประกอบกับมีการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดิน จึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในทางเท้าเส้นทางดังกล่าว จากสถานีรถไฟฟ้าถึงแยกอโศก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยปรับปรุงให้มีรูปแบบเดียวกันตลอดสาย ประกอบไปด้วย ทางลาดคนพิการ ไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางนำคนพิการ และอื่น ที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชน 

ในส่วนของหน้าโรงแรม เป็นส่วนที่เกิดการชำรุดและใช้งานมานาน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน จึงต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวทางโรงแรมฯ ไม่มีงบประมาณและนโยบายปรับปรุง จึงไม่ขัดข้องที่ กทม. จะดำเนินการปรับปรุงใหม่ตามเงื่อนไขการขออนุญาต และได้กำชับเจ้าหน้าที่คุมงาน ให้ดำเนินการตามมาตรฐานของ กทม. และตรวจตราป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง และให้เพิ่มป้ายเตือนประชาชนผู้สัญจรไปมาในเขตก่อสร้างมากกว่าที่กำหนดไว้

สำหรับรูปแบบการจัดทำทางเท้า กรณีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุน ได้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับทางเท้าของ กทมคือ 1. ปรับปรุงตามรูปแบบมาตรฐานของ กทม. โดยใช้วัสดุเหมือนเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจาก กทม. มีวัสดุสำรองในการจัดซ่อมในกรณีชำรุด และ 2. ปรับปรุงรูปแบบต่างจากรูปแบบทางเท้าเดิมและบริเวณใกล้เคียง ต้องส่งรูปแบบให้ กทม. พิจารณาอนุญาต โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องสำรองวัสดุที่ปรับปรุงใหม่ให้ กทม. ไว้ซ่อม และกรณีผู้ขออนุญาตดูแลจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา โดยสงวนสิทธิ์การขอพื้นที่คืนในกรณีที่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข หรือ กทม. จะดำเนินการปรับปรุงหรือใช้สอยพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กทม. ได้จัดทำรูปแบบและมาตรฐานการจัดทำทางเท้าตามหลักวิศวกรรม แต่ในกรณีที่ทางเท้าเสียหายก่อนอายุการใช้งาน เกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น วิ่งรถบนทางเท้า หาบเร่แผงลอย และเกิดจากหน่วยงานสาธารณูปโภคที่มีการดำเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์ต่าง ใต้พื้นทางเท้า และดำเนินการจัดซ่อมไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง กทม. ได้หารือและออกมาตรการควบคุมหน่วยงานอื่น ให้การจัดซ่อมได้มาตรฐานต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments