728 x 90

แนะ กทม. เปิดอุโมงค์ระบายน้ำให้รถวิ่งแก้ปัญหา

img

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัด กทม. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่มาร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 ที่ผ่านมา

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีข้อท้วงติงจากกรณีเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักและระบบไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีสูบน้ำ ทำให้ระบบการระบายน้ำของ กทม. ไม่สามารถทำงานได้ เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และการจราจรติดขัดหลายชั่วโมง จึงได้กำชับให้ทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กทม. ร่วมกันดำเนินการแก้ไข โดยเพิ่มแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองจากที่มีเพียง 1-2 แห่ง ให้เป็น 3-4 แห่ง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำขัดข้องได้

นอกจากนั้นยังได้เสนอให้ทาง กทม. จัดตั้ง "ทีมกู้ภัยน้ำท่วม" สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรง เช่น ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถขณะมีน้ำท่วมสูง ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้จริง จะเป็นการบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมได้

ขณะที่ผู้ตรวจการจากทั้ง 2 ประเทศ ได้เสนอแนะให้ปลูกฝังนิสัยและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติก และขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้ปัญหาขยะที่จะขัดขวางทางน้ำและการระบายน้ำ เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ต่างก็ประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน

ด้านนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัด กทม. กล่าวว่า ข้อเสนอการจัดตั้ง "ทีมกู้ภัยน้ำท่วม" นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ กทม. จะนำมาพิจารณาเนื่องจากใช้แก้ปัญหาและลดความตึงเครียดให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุได้ รวมถึงจะพิจารณาเรื่องการเพิ่มแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้สำหรับอุโมงค์ระบายน้ำจากหลายแห่งให้มากขึ้นจากเดิมที่มี 1-2 แห่ง อาจจะเพิ่มถึง 6 แห่ง

นอกจากนั้นผู้ตรวจการจากทั้ง 2 ประเทศ ยังได้สอบถามถึงการใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำ กทม. ว่าน่าจะเปิดให้รถสามารถวิ่งได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูฝน ทั้งนี้มองว่าอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม. ถือว่าใช้คุ้มค่าสำหรับงานระบายน้ำแล้ว ส่วนการเปิดให้รถวิ่งนั้น กทม. ก็มีการศึกษามาก่อนแล้วว่าสามารถทำได้ แต่ต้องดูบริบทของการใช้งานด้วย เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมอาจจะคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น การนำอุโมงค์มาใช้งานด้านอื่นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจจะบริหารจัดการได้ยาก 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments