728 x 90

กทม. แจงฝาท่อชำรุด เพราะถูกมอเตอร์ไซค์ทับ ซ้ำยังโดนขโมยฝาบ่อพักเหล็ก

img

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุบัติเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝาบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้าชำรุดเสียหาย ซึ่งสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวเนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการจอดรถทับท่อระบายน้ำบนทางเท้า เป็นเหตุให้ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแตกหัก และตกหล่นลงในท่อระบายน้ำ อีกทั้งยังพบว่าที่ผ่านมามีการขโมยฝาบ่อพักเหล็ก ตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ

กทม. จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยมอบหมายให้สำนักเทศกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจกวดขัน กำชับไม่ให้มีการขับขี่หรือจอดยานพาหนะบนทางเท้า เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรไปมา

สำหรับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้สั่งให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหมั่นตรวจสอบ ดูแลฝาบ่อพักท่อระบายน้ำทั้งในผิวจราจร และบนทางเท้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย หากพบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และหากพบว่าฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเหล็กสูญหาย ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่เพื่อเร่งรัดติดตาม ดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ หากฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด หรือสูญหายอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ให้แจ้งไปยังสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-548-5115 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในอนาคต

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments