728 x 90

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 จนถึง 16 ก.ค. 62

img

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 แนะประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายสะพานในโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรในทิศทางช่วงทางเลี้ยวซ้ายจากศาลายาไปกรุงเทพ โดยทำการลดช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เหลือ 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ซึ่งในระหว่างดำเนินการ อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments