728 x 90

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 24 ส.ค. นี้ 5 ทุ่ม-ตี 5

img

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คืนวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลาระหว่าง 23.00 น. - 05.00 น. เพื่อทดสอบการรับน้ำหนัก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า จากที่ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในการดำเนินงานจำเป็นต้องปิดการจราจร เพื่อทดสอบน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาสั้นๆ ในคืนวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางผ่านสะพานพระราม 8 เป็นเส้นทางทดแทนได้

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments