728 x 90

กระทรวงคมนาคม เร่งเชื่อมการเดินทาง รถ-ราง-เรือ รอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

img

กระทรวงคมนาคม เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถโดยสาร เรือโดยสาร เชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และท่าเรือโดยสาร ที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้า เพื่อให้ระบบการเดินทาง ระหว่าง รถ-ราง-เรือ เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ พร้อมเตรียมกำหนดรูปแบบการจัดการจราจรรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วย

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดการเชื่อมต่อระบบรถ ราง เรือ อย่างสมบูรณ์ ระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง และท่าเรือโดยสาร ที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ กรมเจ้าท่า ร่วมกันดำเนินการเชื่อมต่อการเดินทางของสถานีรถไฟฟ้ากับท่าเรือพระนั่งเกล้า และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเส้นทางรถโดยสาร ขสมก. ให้เชื่อมต่อกับสถานีด้วย

ทั้งยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง ในทุกสถานี ให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเห็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจัดระบบจราจร และการเชื่อมต่อบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยกำชับให้บูรณาการการเชื่อมต่อทั้งระบบรถ ราง เรือ ในเส้นทางของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และให้การเดินทางมีความสะดวกเมื่อเปิดใช้งาน

รวมถึงสั่งการให้ดำเนินการจัดระบบจราจร และการเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ชุมชนและย่านธุรกิจของโครงข่ายระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศูนย์เชื่อมต่อบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี โดยจะพัฒนาพื้นที่เป็นสถานีโครงข่ายคมนาคม อาคารจอดแล้วจร ร้านค้า อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments