728 x 90

กรุงเทพฯ น้ำท่วมซ้ำซาก สาเหตุหลักเป็นเพราะระบบจัดการล้มเหลว ไม่ใช่พื้นดินทรุด

img

ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหานครที่จะจมน้ำ 10 อันดับแรกสุดของโลก เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ มีการทรุดตัวโดยเฉลี่ย 10 - 15 เซนติเมตร/ปี และอัตราทรุดตัวของแผ่นดินยิ่งเร็วขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างอาคารสูง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. ชี้แจงว่า จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBIC) ในปี 2551 คาดว่า จากปี 2551 - 2593 กรุงเทพมหานคร จะมีการทรุดตัวของดินสะสม ประมาณ 5 - 30 เซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำบาดาล

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำบาดาลในปี 2541 และให้ยุติการใช้น้ำบาดาลในเขตที่มีน้ำประปาเข้าถึง ในปี 2547 จึงทำให้การทรุดตัวของพื้นที่ กทม. ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2549 อัตราการทรุดตัวลดลงเหลือเพียง 1 - 2 เซนติเมตร/ปี แต่กลับมีข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2555 พบว่าพื้นที่ กรุงเทพฯ เคยมีการทรุดตัวสูงสุดถึง 10 เซนติเมตร/ปี เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการใช้น้ำบาดาลที่เพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กว่า กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนดิน ทับถม บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จากผิวดินถึงความลึกประมาณ 0-15 เมตร เป็นดินเหนียวอ่อนสีเทาดำ ซึ่งตั้งแต่ 15-25 เมตร เป็นดินเหนียวแข็งสีน้ำตาล, 25-40 เมตร ชั้นทรายแรก, 40-50 เมตร ดินเหนียวแข็งมาก และ 50 เมตรลงไป เป็นชั้นทรายชั้นที่สอง


แน่นอนว่า ดินกรุงเทพฯ ทรุดทุกๆ ปี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และการสูบน้ำบาดาล ซึ่งเป็นสาเหตุของดินทรุดมากที่สุดในอดีต แต่ปัจจุบันการทรุดตัวมักเกิดจากการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะในชั้นดินอ่อน จะทรุดมากที่สุด แต่อย่าเข้าใจผิด คิดว่า สร้างตึกสูงจะวางบนดิน แล้วทำให้ดินทรุดมากๆ เพราะตึกสูงต้องวางบนเสาเข็ม ที่ถ่ายน้ำหนักตึกลงสู่ชั้นทรายชั้นที่สอง 50 เมตรลงไป ไม่ใช่วางบนดินเฉยๆ

ยิ่งไปกว่านั้น ขณะนี้ถนน และซอยในกรุงเทพฯ ก็อยู่ต่ำกว่า ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วม 2 เมตรโดยเฉลี่ยมานานแล้ว การระบายน้ำจากกรุงเทพฯ จึงต้องใช้การสูบน้ำขึ้น ไประบายในคลอง หรือ แม่น้ำที่อยู่สูงกว่า ซึ่งการที่ฝนตก น้ำท่วมซ้ำซาก ไม่ใช่เพราะดินทรุดเป็นหลัก แต่เป็นเพราะระบบการบริหาร การระบายน้ำ การสูบน้ำ ล้มเหลว มากกว่า โดยคาดว่าการทำ “แก้มลิงใต้ดิน” แบบกรุงโตเกียว ระบายน้ำแนวดิ่ง มาเก็บใต้ดิน ก่อนสูบออก เมื่อฝนหยุดจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดี

สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรุงเทพฯ จะจมทะเล นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ระบุว่า มีความเป็นไปได้ เพราะมีหลักฐานเป็นประจักษ์ อย่างที่เขตบางขุนเทียน ติดทะเล น้ำทะเลดันเข้ามาเรื่อยๆ ทุกๆปี จนเห็นเสาไฟฟ้าจากอยู่บนถนน ไปอยู่ในทะเลแล้ว แต่เชื่อว่าวิศวกรไทยมีทางแก้ปัญหา และทำให้คนกรุงเทพฯ อยู่ได้ปลอดภัย แม้น้ำทะเลจะขึ้นสูงกว่านี้ ในอนาคต ขณะที่ปัญหาฝนตก น้ำท่วมซ้ำซาก รถติด แก้ได้ด้วย
1. ความรู้ ความเข้าใจ ใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหา
2. การบริหาร จัดการ ที่ทันสมัย
3. ความร่วมมือ ของคนกรุงเทพฯ ทุกๆคน เรื่องวินัยคนเมือง

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments