728 x 90

เร่งขยาย ถ.พระราม 2 เป็น 14 เลน เผยมีรถสะสมกว่า 200,000 คัน/วัน

img

นายกมล  หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ฝ่ายดำเนินงาน ชี้แจงภายหลังประชาชนร้องเรียน เรื่อง “ขอตำหนิและประณามผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2” ทำให้การจราจรติดขัดว่า ปัจจุบันมีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน - เอกชัย ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.21+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.700 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.13+300.000 ระยะทางประมาณ 3.500 กิโลเมตร (ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - แสมดำ)
ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.13+300.000 – กม.17+400.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (แสมดำ - ซอยพันท้ายนรสิงห์)
ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.17+400.000 - 21+500.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (ซอยพันท้ายนรสิงห์ – มหาชัยเมืองใหม่)

โดยลักษณะถนนเดิม ประกอบด้วย ทางขนานจำนวน 2 ช่องจราจร ทางหลักจำนวน 3 ช่องจราจร ขาเข้าและขาออก กทม. ข้างละ 5 ช่องจราจร รวม 10 ช่องจราจร

ส่วนลักษณะการก่อสร้างของโครงการฯ ทั้ง 3 ตอนทางขนาน (Frontage Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางขนานใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางขนานเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร ส่วนทางหลัก (Main Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางหลักใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางหลักเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.50 – 0.70 เมตร รวมช่องจราจรทั้งสิ้น 14 ช่องจราจร (ขาเข้า กทม. และขาออก กทม.ข้างละ 7 ช่องจราจร) พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง ที่ กม.12+000.000 (แสมดำ) และ กม. 16+000.000 (ก่อนถึงซอยพันท้ายนรสิงห์)

ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน งานก่อสร้างทางขนาน ช่วงแสมดำ – มหาชัยเมืองใหม่ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร ทั้งขาออกและขาเข้าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดใกล้แล้วเสร็จ


ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ ทั้ง 3 ตอนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังลดระยะเวลาการเดินทางของโครงข่ายถนนโดยรอบ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น

สำหรับประเด็นปัญหาการจราจรติดขัดนั้น ก่อนการก่อสร้างของโครงการฯ ทั้ง 3 ตอน กรมทางหลวงได้ตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ใช้เส้นทางจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนทั้ง 3 ตอนนี้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการจราจรติดขัด ปัญหาจากฝุ่นละอองซึ่งเป็นผลพวงจากการก่อสร้าง เป็นต้น

ซึ่งกรมทางหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมแผนการไว้ตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง โดยได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้างทั้งในส่วนกลาง และส่วนย่อยในระดับพื้นที่ รวมทั้งร่วมประชุมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างมาโดยตลอดและรูปแบบการจัดการจราจรจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งแนะนำเส้นทางเพื่อเลี่ยงใช้ถนนเส้นนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีจำเป็นหากใช้เป็นทางผ่าน

อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ขออภัยต่อผู้ใช้ทางที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เนื่องจากถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น และรถบรรทุกขนาดใหญ่มากกว่า 200,000 คัน/วัน หรือคิดเป็น 30% ของปริมาณจราจรรวม และเนื่องจากใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างสะพานยกระดับในช่วงเดียวกัน จึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้
1.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (ทล. 338) สำหรับเดินทางลงภาคใต้
2.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเพชรเกษม (ทล. 4) สามารถเข้าถนนเศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร
3.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเอกชัย - บางบอน สามารถเข้าถนนพระราม 2 ที่ กม. 21+500 (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่ได้)

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ให้ปฏิบัติตามกฎ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่พบปัญหาอยากให้กรมทางหลวงแก้ไข สามารถติดต่อสายด่วน 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments