728 x 90

คมนาคม เตรียมปลดล็อค “แกร็บ” ถูกกฎหมาย คาดประกาศใช้เดือน มี.ค. ปี 63

img

เพจเฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก รายงานความคืบหน้าการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบุว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชุม และกำหนดกรอบแล้ว เช่น กำหนดรายละเอียดของผู้ให้บริการตัวแอปพลิเคชัน และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะที่จะเข้ามาใช้แอปฯ เป็นต้น

ซึ่งคาดว่า ขบ. จะยกร่างกฎกระทรวงเสร็จในเดือนตุลาคม และเสนอกระทรวงคมนาคมในต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในเดือนธันวาคม และส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอน และกระทรวงคมนาคมสามารถลงนามประกาศได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายที่จะทำให้การบริการรถรถจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำรถส่วนบุคคลเข้ามาให้บริการรับจ้างผ่านแกร็บ (Grab) ซึ่งผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า การพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกกฎหมายนั้น คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางโดยมีการยกร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ
1. ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ...
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบประกอบการรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ...

โดยเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้นำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างสาธาาณะผ่านแอปฯ เช่น ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ, เป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 9 ปี, ให้บริการผ่านแอปฯ เท่านั้น, ต้องติดเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามกำหนด, มีเครื่องสื่อสารแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, แสดงค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), มีประกันภัยเพิ่มเติมจากภาคบังคับ

รวมถึงจะมีการยกร่างประกาศกระทวงคมนาคม 1 ฉบับ เพื่อกำหนดท้องที่ที่ประกอบการรับจ้างโดยนิติบุคคล สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม ได้แก่ ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม, ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้, กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้, บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็น รถTAXI VIP ได้, ขยายอายุการใช้งานของรถ, นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK ได้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments