728 x 90

ท่องเที่ยวไทยไตรมาสสุดท้าย

img

รัฐคาดการณ์รายได้ท่องเที่ยวไทยในปี 2560 ไว้ทั้งสิ้น 2.76 ล้านล้านบาท ซึ่งรายได้ในครึ่งปีแรกมีมูลค่าแล้วกว่า 1.258 ล้านล้านบาท มาจับตาดูว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รายได้จะพุ่งถึงเป้าที่วางไว้ได้หรือไม่

เที่ยวไทยคึกคัก
นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้โดยสารคนไทยที่จะเดินทางออกไปยังต่างประเทศไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในบัตร ตม.6 ตามคำสั่งคสช. ซึ่งอาศัยอำนาจตาม ม.44 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง สำหรับในส่วนของชาวต่างชาติ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบัตร ตม.6 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น โดยจะเริ่มใช้บัตรแบบใหม่ในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 

นอกจากการยกเลิกบัตร ตม.6 แล้วยังมีการปรับปรุงเพิ่มขยายพื้นที่บริการผู้โดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น นับว่าเป็นการลดภาระความล่าช้าในการเข้าออกเมืองได้อีกระดับหนึ่ง

ล่าสุดองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ เผยรายงานสถิติการท่องเที่ยวจากทั่วโลกประจำปี 2016- 2017 พบว่า ไทยทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16.9% ซึ่งมากที่สุดอันดับ 3 ของโลก เป็นรองแค่สหรัฐฯ และสเปนเท่านั้น

ในปี 2559 ภาคการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจไทยกว่า 2.51 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 ของ GDP นับว่ามีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
รายได้จากการท่องเที่ยวไทยปี 2560
จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยมี 20.41 ล้านคน เติบโตร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจายสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 โดยกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวในไทยสูงสุด 3 อันดับ คือกลุ่มเอเชียตะวันออก ยุโรป และเอเชียใต้ ซึ่งจีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่เข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุด และสร้างรายได้เข้าประเทศ(เม.ย.-มิ.ย.) ถึง 116.86 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี (2559) 1.7%

ด้านนิตยสารท่องเที่ยว Condé Nast Traveler จากอังกฤษ เปิดเผยประเทศน่าท่องเที่ยวที่สุดปี 2560 โดยไทยคว้าอันดับ 1 ในเอเชียและติดอันดับ 8 ของโลก

นอกจากนี้ เกาะสมุย ยังติดอันดับเกาะที่น่าไปที่สุดอันดับ 5 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารทั่วโลก ส่วนสถานที่ที่ได้รับการโหวตว่าพึงพอใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก คือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ในกรุงเทพฯ
ประเทศและเกาะที่น่าท่องเที่ยวปี 2560
นักท่องเที่ยวไทยครึกครื้น
ไม่เพียงแต่รายได้จากต่างชาติเท่านั้น แต่ภาครัฐยังสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ในเดือน ม.ค.– พ.ค. ไทยเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 58 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ 382,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.28 และ 6.12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศ นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กระตุ้นให้เดินทางเข้าไปสัมผัสและมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

จากผลสำรวจของเอ็กซ์พีเดีย เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก ระบุว่า คนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดค่อนข้างบ่อย โดยรายงานระบุว่า วัยรุ่นในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศนิยมไปเที่ยววันหยุดกับครอบครัวถึงปีละ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะวัยรุ่นไทยและเกาหลีใต้ร้อยละ 74 เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าปีละ 2 ครั้งหรือมากกว่า 

ขณะที่ในปี 2561 รัฐมีมติเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นภายใต้แนวคิดเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศให้ได้รับการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลก อีกทั้งสอดรับกับเจตนารมย์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่ยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ อันจะเป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ด้านสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) คาดการณ์ว่าอีก 10 ปี ไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวติดเป็น 1 ใน 10 ของ GDP โลก ซึ่งหากเป็นไปตามคาด ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศ เพราะเมื่อเทียบรายได้ของภาคการท่องเที่ยวกับการลงทุนแล้วนับว่าคุ้มค่ามากที่สุด

ที่เหลือก็แค่จับตาดูว่า ก่อนหมดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวจะตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และการท่องเที่ยวจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้คึกคักได้อีกครั้งหรือไม่ 


ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
"กรอบเวลาของปีท่องเที่ยววิถีไทยฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560-1 ม.ค.2562 โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ททท.จะยังคงส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นท้องถิ่นต่างๆ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปีให้คึกคัก ส่วนการประชุมร่วมกับภาคเอกชนต่างสนับสนุนที่จะร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น"

[English]
All Eyes on Thai Tourism in 4Q17

The Thai government’s expectation to register tourism revenue of 2.76 trillion baht in 2017 will soon arrive at the final but most hopeful quarter of the year.  

Official data showed the country already raked in 1.258 billion baht in tourism revenue during the first half of the year, while the number of foreign visitors rose 4.5% on-year during the first seven months of this year to 20.41 million after the number of Thai holiday-makers increased 5.28% to 58 million during January and May.

The continued growth of the Thai tourism industry is expected as a result of the government’s attempts to improve the country’s image by ensuring safety and convenience of visiting travelers while declaring that 2018 will be the year of the Thai-style tourism that is also aimed at attracting more quality tourists and distributing wealth to all local communities. 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments