728 x 90

บางจากฯ นำสมาชิกบัตรปลูกต้นไม้ดูดซับ CO2 ต่อยอดโครงการ “ต้นไม้ของคุณ”

img

เมื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งปัจจุบันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้Œอมกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่‹ ทำให้เกิดความพยายามในการร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยทำให้อากาศในเมืองสะอาดขึ้น 

ร่วมใจปลูกต้นไม้Œในเดือนแห่‹งวันสิ่งแวดล้อมโลก 
เนื่องในโอกาสที่เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก และต่อยอดโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” ให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึง ชวนสมาชิกบัตรบางจาก ร่วมมือร่วมใจกันไปปลูกต้นไม้ที่ ต.บางนํ้าผึ้ง 
คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

นำทีมโดย คุณสมชัย เตชะวณิช ประธาน เจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารบางจากฯ ได้ต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับสมาชิกด้วย นอกจากนั้น สมาชิกยังได้ปั่นจักรยานชมธรรมชาติบริเวณบางกระเจ้าซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพฯ พร้อมกับเที่ยวชมตลาดบางนํ้าผึ้ง และเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนบางกระเจ้าอีกด้วย

 

คุณสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ได้จัดทำโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” ในแอปบางจาก เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อลดมลภาวะจากการเผาไหม้ ซึ่งเปรียบเสมือนการช่วยปลูกต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยผลิตภัณฑ์นํ้ามันบางจากทุกชนิด ทั้งกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอล์ มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ จึงช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดีปี 2562 ตั้งเป้าปลูกต้Œนไม้ 18 ล้านต้น 
ทั้งนี้ ต้นไม้หนึ่งต้นใหญ่มีศักยภาพช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12,000 กรัมต่อปี ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการต้นไม้ของคุณ สมาชิกบัตรบางจากได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้แล้วกว่า 82,000,000,000 กรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 6,800,000 ต้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันปลูกต้นไม้ผ่านแอปบางจากให้ได้จำนวน 18,000,000 ต้น ภายในปี 2562


ใช้พลังงานสะอาด ช่วยสร้Œางอากาศบริสุทธิ์ 
นอกจากนั้น เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้สมาชิกบัตรบางจาก หันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด ที่มีส่วนในการช่วยลดก๊าซ CO2 อันเกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง จึงเกิดเป็นแนวคิด “เติมพลังสะอาด พลิกอากาศบริสุทธิ์” เพื่อเชิญชวนสมาชิกบัตรบางจากร่วมกันใช้นํ้ามันสะอาด อีกทั้งยังได้สร้างโปรแกรมต้นไม้ของคุณผ่านแอปบางจาก เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลปริมาณการ ช่วยลด CO2 ด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1. ดาวน์โหลด / กด Update แอปบางจากเวอร์ชันล่าสุด 2. เข้าสู่ระบบ สมาชิกบัตรบางจาก 3. กดไอคอน “ต้นไม้ของคุณ” ด้านขวามือบนสุด และ 4. เช็กจำนวน ต้นไม้ ดังนั้น เพียงทุกคนเติมนํ้ามันสะอาดก็เท่ากับว่าได้ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม นับว่าทำให้อากาศที่เราใช้หายใจนั้นสะอาดขึ้นอีกทางด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments