728 x 90

กทม. ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ 25 จุด ให้ประชาชนรับชมพระราชพิธีฯ ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

img

กรุงเทพมหานคร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่, จอโทรทัศน์, เครื่องพ่นหมอกน้ำสำหรับลดความร้อน, จุดบริการทางการแพทย์-หน่วยปฐมพยาบาล และห้องสุขา ทั่วบริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจนจัดเตรียมที่พักค้างพร้อมเครื่องนอน ไว้สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

โดยนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลหลังเปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่าในส่วนการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยครบถ้วน ทั้งด้านโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารว่าง บริการน้ำดื่ม บริการห้องสุขา ทั้งสุขาเคลื่อนที่ และสุขาในอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จัดงานฯ

ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ประสานเจ้าของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ โดยจะมีสติกเกอร์ติดด้านหน้าอาคารที่ยินดีให้การสนับสนุนการใช้ห้องสุขา ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของอาคาร จำนวน 32 แห่ง โดยมีจำนวนห้องสุขา ทั้งสิ้น 224 ห้อง อย่างไรก็ดีสำนักงานเขตพระนครจะประสานงานเจ้าของอาคารเพื่อจัดเตรียมห้องสุขาเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด

โดยกรุงเทพมหานคร จะติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 25 จุด เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จฯ สามารถรับชมพระราชพิธีฯ ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และใกล้ชิด ประกอบด้วย
- จอ LED ขนาด 6x12 เมตร จำนวน 5 จอ ที่บริเวณ กองสลากเดิม, โรงแรมรัตนโกสินทร์, ลานพลับพลาฯ, ลานคนเมือง และพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1
- จอ LED ขนาด 4x6  เมตร จำนวน 3 จอ ที่บริเวณ ท่าช้าง, ท่าราชวรดิษฐ์ และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- จอ LED ขนาด 3x5 จำนวน 17 จอ ที่บริเวณ แยกคอกวัว, บางลำพู, หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร, ใกล้สะพานวันชาติ, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 1, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 2, อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา, ตรอกสาเก, กระทรวงมหาดไทย, สี่กั๊กเสาชิงช้า, สี่กั๊กพระยาศรี, วัดโพธิ์, ท่าเตียน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร, แยกจปร., สหประชาชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว อีก 3 จุด รวม 20 เครื่อง ประกอบด้วย วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 6 เครื่อง, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 6 เครื่อง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จำนวน 8 เครื่อง

อีกทั้งจะประสานมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมาให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวด้วย

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม จะติดตั้งเครื่องพ่นหมอกน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับลดความร้อนจำนวน 500 ชุด กระจายทั่วพื้นที่บริเวณจัดงานพระราชพิธีฯ

ด้านการจัดเตรียมบริการการแพทย์ และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ได้ประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิร่มไทร มูลนิธิสยามร่วมใจ มูลนิธิจีเต็กลิ้ม ฮู่ก๊กตึ้ง (กู้ชีพพิรุณ) เป็นต้น เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ และการพยาบาลแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ โดยมีการจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ และจัดหน่วยปฐมพยาบาลเดินเท้าให้บริการประชาชน รวมทั้งได้จัดเตรียมแผนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และรวดเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมงานพระราชพิธีฯ กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมสถานที่พักพร้อมเครื่องนอนสำหรับผู้ที่ต้องการพักค้าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยสามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 1,000 คน โดยจะมีอาหาร และน้ำดื่มไว้บริการ ซึ่งผู้พักค้างสามารถเดินทางด้วยรถ ขสมก. เส้นทางสโมสรกองทัพบก, กทม.2 – สนามม้านางเลิ้ง เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ได้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments