728 x 90

กทม. เร่งตรวจป้าย ต้นไม้ทั่วกรุง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

img

กรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน และเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยเร่งตรวจสอบป้ายโฆษณา ต้นไม้ ให้เป็นไปตามหลักป้องกันการโค่นล้ม รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหลทั่วกรุง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน และหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหล ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารบังคับน้ำ และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้พร้อมใช้งาน

ส่วนการป้องกันอันตรายจากป้ายที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ นั้น จากการตรวจสอบของสำนักการโยธาพบว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 1,050 ป้าย เป็นป้ายที่ผิดกฎหมาย จำนวน 233 ป้าย แบ่งเป็นป้ายที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 210 ป้าย และป้ายที่ก่อสร้างผิดแบบ 23 ป้าย

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายดังกล่าวแล้ว และสำนักการโยธาได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของป้ายต่างๆ รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการป้ายให้ตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของป้ายอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานให้สำนักงานเขตสำรวจต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการโค่นล้ม และดำเนินการตามแนวทางการจัดการต้นไม้ เช่น การตัดแต่งลดทอนความสูง สางโปร่ง และค้ำยัน ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments