728 x 90

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงเชิงสะพานข้ามแยกศรีเทพา 15 ก.ค.-12 ต.ค. 62

img

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร บริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกศรีเทพา บนถนนศรีนครินทร์ เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพาน ฝั่งขาเข้า บนถนนศรีนครินทร์ ระยะทางประมาณ 350 เมตร บริเวณซอยสุขุมวิท 113 ถึง บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกศรีเทพา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments