728 x 90

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.แจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าหลักสี่(ชั่วคราว) วันที่ 19-22 ส.ค. 62

img

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าหลักสี่(ชั่วคราว) ตั้งแต่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 15 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17 เพื่อติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระหว่าง 19 - 22 สิงหาคม 2562 ในเวลา 22.00 - 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 15 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam)

โดยจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 15 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงไปใช้ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) 1 ช่องทางทดแทน ซึ่งในระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments