728 x 90

รฟม. แจ้ง ปิดถนนรามอินทรา 1 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

img

รฟม. แจ้งปิดการจราจรบนถนนรามอินทรา ขาเข้า - ขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร เพื่อรื้อย้ายท่อระบายน้ำหลบแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิด และเบี่ยงจราจรบนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงจุดกลับรถ ถึง บริเวณก่อนออกสู่ถนนพหลโยธิน และฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ถึง บริเวณก่อนถึงโมดิซ อินเตอร์เชนจ์ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำหลบแนวการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยจะปิดการจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงจุดกลับรถ ถึง บริเวณก่อนออกสู่ถนนพหลโยธิน และ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ถึงบริเวณก่อนถึงโมดิซ อินเตอร์เชนจ์ ระยะทางฝั่งละประมาณ 100 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562


ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยาง และสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments