728 x 90

รฟม. แจ้งย้ายจุดกลับรถ ถ.ลาดพร้าว เริ่ม 7 ก.ค นี้ เพื่อก่อสร้าง รฟฟ.สายสีเหลือง

img

รฟม. แจ้งย้ายจุดกลับรถ บนถนนลาดพร้าว บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง  มีความจำเป็นต้องย้ายจุดกลับรถ บนถนนลาดพร้าว บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช ไปยังบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (ก่อนถึงซอยลาดพร้าว 81) ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า และขาออก สามารถใช้บริการจุดกลับรถ (ใหม่) บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันเซลล์ (ก่อนถึงซอยลาดพร้าว 81)  ทดแทน

ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรงอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ซึ่ง รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตามผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่ 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments