728 x 90

แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.เทพารักษ์ (ชั่วคราว) 31 ส.ค.-1 ก.ย. นี้ เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

img

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาออก บนถนนเทพารักษ์บริเวณซอยเรวัต 1 ระยะทาง 300 เมตร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตคานทางวิ่ง (Guideway Beam) โดยผู้ใช้ทางบนถนนเทพารักษ์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments