728 x 90

รฟม. แจ้งย้ายจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว 4 ทุ่ม - ตี 4 เริ่ม 19 มิ.ย. นี้

img

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องย้ายจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 103 ไปยังบริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิ ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ
- ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่ต้องการกลับรถ เพื่อมุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ให้ตรงไปอีก 1 กิโลเมตร เพื่อใช้จุดกลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิ ทดแทน
-ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า ที่ต้องการกลับรถ เพื่อมุ่งหน้าแยกบางกะปิ ให้ตรงไปกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 101 ทดแทน

ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments