728 x 90

ขยายการปิดช่องจราจร ถ.รัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ 26 ก.ค.-30 พ.ย. 62 ตลอด 24 ชั่วโมง

img

โครงการทางลอด แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ แจ้งขยายการปิดช่องจราจร ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณฝั่งตรงข้ามธนบุรีพลาซ่า ในวันที่ 26 ก.ค. - 30 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง

ซึ่งประชาสัมพันธ์โครงการทางลอด แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 30 พ.ย. 2562 จะทำการขยายการปิดช่องจราจร ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณฝั่งตรงข้ามธนบุรีพลาซ่า จาก 3 ช่องทางลดเหลือ 2 ช่องทาง ระยะทาง 50 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง และห้ามกลับรถบริเวณแยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณใต้ BTS ตลาดพลู ธนบุรีพลซ่า


โดยประชนชนสามารถใช้เส้นทางลัด และเส้นทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง ได้ดังนี้
- การเดินทางจากถนนราชพฤกษ์ไปสะพานพระราม 3 ให้ใช้สะพานข้ามทางแยกรัชดา -ราชพฤกษ์ ไปลงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าโพธิ์นิมิตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขึ้นสะพานพระราม 3
- การเดินทางจากสะพานพระราม 3 ไปถนนราชพฤกษ์ให้ใช้เส้นทาง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ ขึ้นสะพานบริเวณสถานี
- การเดินทาง ระหว่างตลาดพลูกับแยกมไหศวรรย์ ให้ใช้ซอยเข้าออกในพื้นที่ อาทิ ซอยเทอดไท 33 และ ซอยตากสิน 22

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางควรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร. 1197 สายด่วนจราจร  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments