728 x 90

วัยรุ่นไทยราว 3 ล้านคน เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า หลุดจากระบบการศึกษา-ตกงานอีกกว่า 1.3 ล้านคน

img

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์สุขภาวะเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในปัจจุบันว่า จุดที่น่าเป็นห่วงคือกรณีปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น เนื่องจากมีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า วัยรุ่นไทยอายุ 10 - 19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง 44% หรือมีประมาณ 3,000,000 คน จากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8,000,000 คน และมีอัตราที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ถึง 18%

นอกจากนั้น การติดเชื้อเอชไอวี อุบัติเหตุทางถนน และปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของการสูญเสีย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และเยาวชนชายขอบ ที่มีภาวะเปราะบางทั้งสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีโอกาสที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะได้มากกว่าเด็ก และเยาวชนในครอบครัวที่มีความพร้อม และอยู่ในสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี

ขณะที่ น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในปี 2017 ระบุว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานประมาณ 1,300,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เกือบ 800,000 คนเป็นผู้หญิง ขณะที่องค์การยูนิเซฟระบุว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปี เป็นกลุ่มที่ประสบกับความยากจนในระดับที่รุนแรงที่สุด และมีสัดส่วนที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 51.06% เมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น ซึ่งเมื่อจัดระดับความรุนแรงของค่าความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีปัญหาสูงสุดคือ ปัตตานี, กาฬสินธุ์, นครพนม, ตาก และนราธิวาส

จากปัญหาดังกล่าว สสส. จึงจัดกิจกรรม ThaiHealth Youth Solutions เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตอน “พลังของเด็กชายขอบ” ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้พูดคุย สะท้อนไปสู่สาธารณะ ทั้งในประเด็นสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยังเป็นปัญหา และต้องการให้สังคมมีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแล รวมถึงนำเสนอบทเรียนความสำเร็จจากการลงมือทำงาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน

โดยปีนี้ สสส. เน้นในประเด็น “พลังของเด็กชายขอบ” เนื่องจากเห็นว่า เยาวชนกลุ่มเปราะบาง และอยู่ชายขอบของสังคม เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัว มีความเข้มแข็งอยู่ภายใน โดยเลือกจากกลุ่มเยาวชนชายขอบที่มีการรวมกลุ่มดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 6 กลุ่ม ได้แก่ สหทัยมูลนิธิจากนครศรีธรรมราช สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กลุ่มพลังโจ๋จากศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กลุ่มเยาวชนจากบ้านพิราบขาวชายแดนใต้ กลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีนจากเชียงใหม่ และได้เชิญสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมาร่วมเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับเพื่อนๆ กลุ่มชายขอบเหล่านี้ในการผลักดันให้เกิดนโยบายใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนชายขอบในอนาคต

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • ดีดี !!!! นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิต! ฉันชื่อ Divine Moon ฉันมาจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินเฉพาะสัญญาที่ฉันจัดการเมื่อเดือนที่แล้วไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรับเงินกู้ แต่ไม่เคยอนุมัติเพราะคะแนนเครดิตของฉันไม่ดี ไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้หญิงจากองค์กรของฉันเข้ามาและบอกฉันเกี่ยวกับวิธีการกู้ยืมเงิน บริษัท ผู้ประกอบการ LIMELIGHT ออนไลน์ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระเงินที่ดีขึ้น และเธอบอกฉันว่าเธอถูกโกงสองสามครั้งจนกระทั่งเธอถูกส่งต่อไปยัง บริษัท เงินกู้ของ บริษัท ผู้ประกอบการ LIMELIGHT LIMELIGHT จากนั้นฉันก็ติดต่อพวกเขาใน metodistcooperativeloan@gmail.com และพวกเขาก็ให้เงินกู้ฉันฉันมีความสุขมาก

    REPLY