728 x 90

เตรียมสร้างทางเชื่อม 3 สวนสาธารณะ เป็นอุทยานสวนจตุจักร

img

กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักร ซึ่งเมื่อรวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันแล้ว จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 727 ไร่ ทั้งนี้เมื่อปี 2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ถ้ารวมตลาดนัดจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Queen’s Park) SRT Botanical Park (กอล์ฟรถไฟ) เป็นสวนจตุจักร ก็จะสมพระเกียรติ” เมื่อปี 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้รวมพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายให้แก่พระองค์ท่าน ต่อมาปี 2547 พระองค์ท่านได้พระราชทานพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คืนให้อยู่ในความดูแลของรัฐบาล โดยพระราชทานชื่อว่า “อุทยานสวนจตุจักร”

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกแบบทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มิ.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 9 เดือน ประกอบด้วย การก่อสร้างทางเชื่อมสวนบริเวณสวน วชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของโครงการ โดยก่อสร้างลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ถนนกำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง และก่อสร้างลาน Plaza บริเวณด้านหน้าอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ ปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำเข้าสวนวชิรเบญจทัศ และก่อสร้างป้ายชื่ออุทยานสวนจตุจักร การก่อสร้างทางเชื่อมสวนบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนจตุจักร โดยก่อสร้างลานเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับทางเชื่อมสวนบริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร และก่อสร้างลาน Plaza บริเวณประตูสวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การปรับปรุงสะพานทางเชื่อมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ โดยการปรับปรุงสะพานเดิมให้สวยงาม พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่งให้เรียบร้อยและสวยงาม

ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักรแล้วเสร็จ จะเป็นการรวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น “อุทยานสวนจตุจักร” ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้พื้นที่ที่เชื่อมต่ออย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments