728 x 90

กลุ่มแท็กซี่ กทม. ขอมาตรการเยียวยา จากนโยบายแก้ไขแกร็บถูกกฎหมาย

img

นายวิฑูรย์ แนวพาณิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและคณะ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอมาตรการเยียวยารถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับหนังสือ

สำหรับข้อเสนอ จากเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1.รถที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้กำหนดขนาดรถไม่ต่ำกว่า 1200 CC หรือ 70 กิโลวัตน์ขึ้นไป
2.กำหนดอัตราค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาและสภาพการจราจร
3.ให้ขยายอายุรถแท็กซี่มิเตอร์ในการใช้งานจากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี
4.สามารถโฆษณาบนรถได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริม
5.พัฒนาแอปพลิเคชั่น TAXI OK ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันและให้บริการเทียบเท่ากับภาคเอกชนที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้
6.ขอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลดี ผลเสียในเรื่องนี้ และให้ตัวแทนจากสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันก่อนการประกาศใช้กฎหมาย เพื่อให้กฎหมายมีความเท่าเทียม และไม่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรถแท็กซี่รูปแบบเดิม และรถแท็กซี่รูปแบบใหม่ที่ใช้แอปพลิเคชันในการให้บริการ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทางด้าน นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นจากเครือข่ายฯ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะแนวทางที่เครือข่ายฯ เสนอมาเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถแท็กซี่ โดยจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ทราบต่อไป

ซึ่ง ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหารถส่วนบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายวิ่งให้บริการประชาชน

ส่วนการช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ให้สามารถประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจให้มีกำไร ต้องคำนึงถึงการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงฯ

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจเข้มรถแท็กซี่ หรือรถโดยสารที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และยังวิ่งให้บริการอยู่ ส่วนการที่เครือข่ายฯ ประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแนวทางต่างๆ เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • ทัศน์
    27 September 2019 15:35:45

    ควรมีประชาชน มีส่วนร่วมในการพิจราณาด้วย

    REPLY