728 x 90

โค้งสุดท้าย เช็คลิสต์ลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปี

img

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี 2560 มนุษย์เงินเดือนคงใกล้ถึงเวลาคำนวณการยื่นภาษี โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีผ่านการเห็นชอบออกมาตรการชอปช่วยชาติ 2561 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยลดภาษีให้บุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน 

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ตามกฎหมายยังเปิดช่องให้เราสามารถหักลดหย่อนภาษี  ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับสถานะโดยรวมของแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่เราหามาได้ เช่น มีครอบครัวหรือยัง ทำประกันชีวิตไว้ไหม กู้เงินซื้อบ้านหรือเปล่า เป็นต้น ซึ่งค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น

ค่าลดหย่อนลดเงินภาษี
ปกติแล้วกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.ถึงเดือน เม.ย.ของทุกปี ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรแล้วจะต้องใส่รายละเอียดหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามที่กำหนด เพื่อนำเงินได้ไปคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อไปบำรุงประเทศชาติต่อไป

โดยโครงสร้างภาษีปี 2560 คณะรัฐมนตรีได้เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัว คู่สมรส บุตร กองมรดก และล่าสุดผ่านมติเห็นชอบให้นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก ส่วนใครที่มีค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันชีวิต, กองทุน LTF-RMF, ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, เงินบริจาคต่างๆ ฯลฯ ก็จะมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นเสียภาษีกับจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายลดลง (ผู้มีเงินเดือนไม่เกิน 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี) ซึ่ง iTAX ได้รวบรวมรายการลดหย่อนภาษีไว้สำหรับผู้ที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2560
รายการลดหย่อนภาษี
รายการลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนท่องเที่ยวรอปีหน้า!
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปี 2560 คงไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวในประเทศ แต่จะให้มีมาตรการหักลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวในประเทศปี 2561 และยังเสนอว่ามาตรการนี้อยากให้เน้นการท่องเที่ยวในหัวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยมีรายงานว่า แนวทางการลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยวในปี 2561 กระทรวงการคลังเตรียมไว้ 2 แนวทางคือ ลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืองรอง 30,000 บาทต่อคน และลดหย่อนช่วงนอกฤดูกาลท่อง-เที่ยวระยะสั้น 3 เดือน จำนวน 50,000 บาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะใช้มาตรการดังกล่าวภายในไตรมาสแรกปี 2561

ทั้งนี้ หากเราศึกษารายละเอียดข้อมูล ตรวจสอบหลักเกณฑ์การลดหย่อนในรายการต่างๆ และมีการวางแผน เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วน อาจไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มและในบางครั้งอาจจะได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องภาษีได้ที่ www.itax.in.th และคำนวณภาษีได้ด้วยตัวเองที่แอพพลิเคชั่น iTAX Pro

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments