728 x 90

MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายก่อสร้างเสร็จแล้ว รฟม. พร้อมคืนผิวจราจรบนถนน 5 สายให้คนกรุง

img

สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาเสร็จแล้ว รฟม. จึงพร้อมคืนผิวจราจรในเส้นทางตามแนวรถไฟฟ้าทั้ง 2 ช่วงให้กับประชาชนได้ใช้สัญจร และกำหนดทดสอบเดินรถเสมือนจริง ช่วงหัวลำโพง-บางแค ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วง บางซื่อ-ท่าพระ เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ทั้งยังดำเนินการคืนผิวจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว ในเส้นทางตามแนวสายทาง ประกอบด้วย ถนนเจริญกรุง ถนนสนามไชย ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม ซึ่ง รฟม. ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง โดยกำชับผู้รับจ้างให้ตรวจสอบเรื่องการตีเส้นจราจร การติดตั้งป้ายจราจรประเภทต่างๆ รวมถึงไฟส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

สถานีสามยอด ถนนเจริญกรุง

สถานีสนามไชย

สถานีอิสรภาพ

แยกบางโพ

ถนนประชาราษฎร์สาย 2

ถนนจรัญสนิทวงศ์ (แยกท่าพระ)

สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ มีระยะทางรวม 27 กม. แบ่งเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับ ระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดิน ระยะทาง 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อแบบวงกลมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ) ซึ่งจะเริ่มทดสอบเดินรถเสมือนจริงช่วงหัวลำโพง-บางแค ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ และเปิดให้บริการเดือนกันยาน 2562 

ส่วนช่วงเตาปูน – ท่าพระ จะเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบแล้ว จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ช่วงเตาปูน – บางซื่อ) ที่สถานีเตาปูน เกิดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments