728 x 90

ผลวิจัยชี้ คนไทยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจากความเครียดรวม 2.17 หมื่นล้านบาทต่อปี

img

ซิกน่า และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรจาก 9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาความเครียดเรื้อรังสูงสุด ถึง 18.8% โดยจากการจัดทำรายงานการวิจัยที่มีชื่อว่า “เราสามารถจัดการปัญหาความเครียดเรื้อรังให้หมดไปจากระบบสุขภาพได้จริงหรือ?” มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของประชากรในประเทศ สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อังกฤษ, และสหรัฐอเมริกา

ซึ่งผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรในแต่ละประเทศมาจากปัญหาความเครียดเรื้อรัง โดยมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความเครียดแบบผู้ป่วยใน 25%, เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 19%, เข้ารับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 35% และเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกอีก 12%

โดยค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับการดูแลรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาความเครียดของแต่ละประเทศที่สำรวจ เป็นดังนี้
- ออสเตรเลีย 22,911 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 18.8% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- ฮ่องกง 3,758 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 17.6% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- สิงคโปร์ 2,342 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 18.0% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- เกาหลีใต้ 13,083 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 11.0% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- ไต้หวัน 4,648 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 13.0% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- ไทย 717 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 4.3% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1,866 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 12.8% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- อังกฤษ 14,794 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 6.2% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)
- สหรัฐอเมริกา 133,200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 4.0% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด)


ซึ่งปัญหาความเครียดเรื้อรังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชากรทั่วทุกมุมโลก ผลเสียที่มีต่อสุขภาพจิต เช่น กลุ่มอาการซึมเศร้า และวิตกกังวล ซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะส่งผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงไปถึงสุขภาพร่างกายด้วย เช่น มีอาการลำไส้แปรปรวน หรือ อาการปวดหลังส่วนล่าง

นอกจากนั้นการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นผลมาจากความเครียด พบว่าผู้เข้ารับบริการมีปัญหาทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายที่มาของสาเหตุได้ หรือพบอาการผิดปกติทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากความเครียด และผลการวิจัยยังพบว่าการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลชั้นนำหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบมาจากความเครียดมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการหันมาดูแลใส่ใจ และหาทางป้องกันเป็นสิ๋งจำเป็นที่ทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

ดร. ดอน ซู ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของซิกน่า กล่าวว่า ถึงแม้ว่าทุกคนจะได้พบสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่ส่งผลมาจากความเครียดเรื้อรัง แต่หลายคนก็ยังคงเพิกเฉยต่อการรักษาที่ถูกต้อง จนกว่าจะได้พบอาการผิดปกติทางร่างกายจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับความจริงที่ว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชากรในหลายๆ ประเทศยังไม่มีการพูดถึงกันมากนัก มีเพียงการรักษาอาการผิดปกติทางร่างกายเท่านั้นที่สังคมให้การยอมรับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่สามารถช่วยให้คนหันมาใส่ใจความเจ็บป่วยซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียด นั่นคือ การเข้าถึงการให้บริการ และความคุ้มครองจากบริษัทประกันในแต่ละประเทศ


การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้เปิดเผยให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากความเครียด ตั้งแต่ การขาดลางานของพนักงานในองค์กร ไปจนถึงการลดลงของรายได้ภาษีของประเทศ ผลการสำรวจของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย และซิกน่า เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกให้ทราบถึงอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบด้านสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากความเครียดในระบบสุขภาพ

คุณจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิกน่าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้อำนวยการด้านการดูแลให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศของซิกน่า กล่าวว่า ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเอเชีย รวมทั้งการศึกษาวิจัยค้นพบจากแบบสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 องศาในปีนี้ พบว่า 87% ของประชากรโลกนั้นมีความเครียดซึ่งเกิดจากการทำงาน และประชากรในภูมิภาคเอเชียมากถึง 12% ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดเหล่านั้นได้

จากการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและจัดการความเครียดของซิกน่า ซิกน่าจึงได้ออกแคมเปญ เผยความเครียดที่มีตัวตน (See Stress Differently) ซึ่งได้มีการร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านเทคโนโลยี ออกแบบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ช่วยทำให้เรามองเห็นผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายและจิตใจของเรา ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของซิกน่าที่นำเอาข้อมูลจากเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบสวมศีรษะ ข้อมูลจากการตรวจวัดคลื่นหัวใจ และปฏิกิริยาการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าทางผิวหนัง มาประมวลผลและนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ โดยภาพความเครียดของแต่ละบุคคลจะมีความเปลี่ยนแปลงของทั้งรูปทรงและสีสันที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดในช่วงเวลานั้นๆ

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments