728 x 90

นอนหลับ...มหันตภัยเงียบของคนเมือง

img

คนเราใช้เวลาในการนอนหลับ 1 ใน 3 ของชีวิต หรืออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่ยังมีภัยเงียบจากการนอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและเป็นปัญหาของคนเมืองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความขัดแย้งในการนอน
เมื่อตารางการทำงานหรือกิจกรรมในชีวิตมีมากกว่าการนอนหลับ ส่งผลให้การนอนในแต่ละวันมีจำนวนน้อยลง ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าประชากรนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จาก 38.6 ล้านคนเป็น 70.1 ล้านคน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก ปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การทำงานแข่งขันกัน และความเครียด เป็นต้น ทั้งนี้แพทย์และนักวิจัยของสหรัฐยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง เนื่องจากแพทย์ยืนยันว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ 8 ชั่วโมงต่อวันสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และผู้ใหญ่ 7 ชั่วโมงต่อวัน แต่นักวิจัยจากสมาคม American Academy of Sleep Medicine ยืนยันว่าการนอนเพียง 5 ชั่วโมงสามารถทำได้ และถ้าได้มีเวลางีบหลับระหว่างวัน 15-20 นาที ก็ไม่ได้ทำให้เครียดมากขึ้น ซึ่งอ้างอิงมาจากการงีบหลับของนักกีฬาระดับอาชีพ 

โดยบริษัทบางแห่งอย่าง กูเกิ้ล หรือ ไนกี้ เล็งเห็นความสำคัญของการงีบหลับด้วยการจัดห้องพักไว้ให้พนักงาน โดยไม่คิดว่าเป็นปัญหาแต่จะช่วยฟื้นฟูสมองจากความเหนื่อยล้าและไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ในบางประเทศอย่าง สเปน เคยออกกฎหมายให้ประชากรทุกคนนอนหลับช่วงกลางวันนานถึง 3 ชั่วโมง แต่กลับต้องยกเลิกไป เพราะเกิดผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจระดับประเทศ หรือในเวียดนาม เคยมีวัฒนธรรมการนอนที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ปัจจุบันถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้ว เนื่องจากหลายบริษัทที่เข้าไปลงทุนยังยึดถือเวลาการทำงานปกติ หรือตามกฎหมายแรงงานของไทย จะพักได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง ทำให้การนอนระหว่างวันจึงไม่ได้ถูกผลักดันเป็นกฎหมาย เพราะยังเชื่อว่าหากนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวัน และดูแลร่างกายให้พร้อมในการทำงาน ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันชั่วโมงการนอนในแต่ละช่วงวัยหลับใน ฆ่าชีวิตคนได้
อุบัติเหตุจากการจราจร ทำให้คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 36.2 คนต่อประชากรแสนคน จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก แม้ว่าสาเหตุหลักในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของคนไทยจะมาจากการดื่มสุราและการขับรถเร็วเกินกำหนดทั้งที่มีการรณรงค์จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายที่ผ่านมา อุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับใน ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 โดยปี 2559 ช่วง 29 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59 มีจำนวน ร้อยละ 2.84 และปี 2560 ช่วง 29 ธ.ค. 59 -4 ม.ค. 60 มีจำนวน ร้อยละ 2.53 ก็จัดว่าเป็นภัยเงียบที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาด 

อันตรายต่อชีวิตเมื่อนอนไม่พอ
เมื่อนอนไม่พอในแต่ละวัน อาจจะทำให้เกิดอาการง่วงระหว่างวัน ส่งผลต่อความผิดพลาดในการตัดสินใจ อารมณ์แปรปรวน การตอบสนองช้าลงต่อสิ่งเร้าภายนอก และเกิดอาการวูบหลับได้ หรือเมื่อนอนเพียงพอแล้ว 7-8 ชั่วโมง แต่ยังมีอาการง่วงระหว่างวันอยู่ อาจจะเกิดจากความผิดปกติที่มาจากการนอนไม่มีคุณภาพ สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การนอนกรน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตันร่วมด้วย ในบางรายต้องเข้ารับการผ่าตัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือหากนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ภาวะอ้วน โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง เป็นการเพิ่มอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตมากขึ้นไปอีก อุบัติเหตุจากการหลับในนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
ตัวเราเองอาจจะคิดว่านอนพอแล้ว ร่างกายยังไหว ไม่รบกวนผู้ที่นอนด้วย แต่ถ้ากำลังมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นจัดว่าคุณกำลังพาตัวเองไปสู่ความเสี่ยง อย่างน้อยถ้าหากรู้ตัวว่าจำเป็นต้องนอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานาน นอนหลับๆ ตื่นๆ นอนยาก สะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆ หรือนอนกรนเสียงดังจนเป็นที่น่ารำคาญ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ ซึ่งในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมีให้บริการรักษาด้านนี้ หรือสามารถปรึกษาปัญหาเบื้องต้นกับ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย ที่เบอร์โทร 062-436-3887 เพื่อจะได้หาวิธีการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี

แม้ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้านอนให้ตรงเวลา ลด ละ เลิก โซเชียลทุกช่องทางก่อนเข้านอนอย่างน้อย 30 นาที งดอาหารก่อนนอน 4 ชั่วโมง โดยเฉพาะอาหารหนักหรือกาแฟ เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนชั่วโมงการนอนหลับ และช่วยลดความเสี่ยงได้ ทั้งความเสี่ยงในการเกิดโรคและการเกิดอุบัติเหตุจากการง่วงนอน หากเริ่มหันมาใส่ใจก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
“ปัญหาของการนอนหลับตอนนี้มีมากขึ้น ทั้งหลับยาก หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับโดยตรง เช่น การนอนละเมอ หลายอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ยา แค่ปรับพฤติกรรม สภาพแวดล้อม ปรับนิสัยการนอน รวมถึงช่วงเวลาที่หลับสนิทที่สุดจะเป็นช่วงวงจรแรกของการนอน คือช่วง สี่ทุ่ม จนถึง ตีสอง คือช่วงที่ดีที่สุด และอวัยวะต่างๆ จะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนมาช่วยซ่อมแซมอวัยวะของร่างกาย”

พญ. อรุณวรรณ ฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย
“ถ้าเข้านอนแล้ว 30 นาทียังไม่หลับ ก็เริ่มเป็นปัญหาแล้ว ถ้านอนไม่หลับ 3 คืน ต่อสัปดาห์ ต้องไปพบแพทย์ หรือถ้ามากกว่า 3 เดือน จะถือว่าเป็นโรคเรื้อรัง ต่อด้วยการนอนกรน แต่นอนกรนอย่างเดียวไม่พอ ยังมีการหยุดหายใจขณะหลับ ที่เกิดจากการอุดกั้น ซึ่งพบในผู้ชายวัยผู้ใหญ่ 4% ผู้หญิง 2% เด็ก 1% โดยเฉพาะในคนอ้วนถ้านอนกรนมากๆ ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สุขสบาย ง่วงผิดปกติ อาจมีปัญหาความดันโลหิตสูง ความดัน เบาหวาน ควบคุมได้ยาก”

พันโทนายแพทย์ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล แผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ กองอายุรกรรม ศูนย์สหเวชสาสตร์การนอนการนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
“ปกติเวลาตรวจความรุนแรงหมอจะดูจำนวนครั้งที่เราหยุดหายใจต่อชั่วโมง เพราะจำนวนชั่วโมงการนอนของเราจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว ซึ่งในคนปกติเขาจะหยุดหายใจแค่ 5 ครั้งต่อชั่วโมง 5-14.9 อยู่ในระดับเบา 15-29.9 ระดับปานกลาง  ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 ครั้งต่อชั่วโมงถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง”

พันตรีรุตติ ชุมทอง โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
“อาการที่คนทั่วไปตื่นมาแล้ว จะไม่รู้ว่าตัวเองมึนศรีษะเป็นปัญหามาจากการนอนกรม บางคนภรรยาอาจจะไม่ได้บ่นคุณว่าคุณกรนเสียงดัง เพราะมันเป็นความเคยชิน สิ่งที่คนที่อยู่รอบข้างอาจจะสังเกตได้ คือ การกรนแล้วมีการสะดุด เจ้าตัวจะรู้สึกว่าเรานอนไม่เพียงพอ ง่วงนอน ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง นี่จะเป็นอาการเตือนว่าน่าจะมีอาการหยุดหายใจ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ แต่คนไข้กลุ่มนี้จะมาพบแพทย์ช้ากว่าคนที่มาด้วยปัญหากรนเสียงดัง”

พ.อ.ประเทือง ครีวิทย์ ผู้รักษาอาการนอนกรนด้วยการผ่าตัด
“เวลาตื่นมาผมจะมีอาการเพลีย ปวดหัว จึงต้องมาพบแพทย์เพื่อทดลองทำเทสการนอน ซึ่งเหมือนการนอนปกติครับ ผมใช้เวลารักษาค่อนข้างนาน เพราะหมอบอกว่าระดับการหายใจของผมเฉลี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ 50 ครั้ง ซึ่งเป็นขั้นรุนแรง แล้วผมน้ำหนักตัว 107 กิโลกรัม จึงเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด จากนั้นก็พบแพทย์ 3 เดือนครั้ง แต่ปัจจุบันแค่เดือนละครั้ง ถ้าเหนื่อยมากๆ ก็ยังมีกรนบ้างบางครั้ง”

[English]
Dangers of Sleep Deprivation
Sleep deprivation can lead to health problem and is one of the problems of city life. A busy lifestyle leads to fewer hours of sleep. There are still some conflicts as to how much sleep is enough to stay healthy and be efficient at work. People who are sleep deprived feel drowsy during the day and have impaired judgement, agitation and a slow reaction time which can lead to a serious accident or illness. Another factor that causes drowsiness during the day, even when the person has had enough sleep, is having a poor quality of sleep due to snoring or stopping breathing while sleeping. People who have had prolonged trouble sleeping, no matter what the cause, should see a doctor to get proper treatment before it is too late.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments