728 x 90

รฟท. เตรียมติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งรถไฟข้ามทางพิเศษศรีรัช เริ่ม 4 มี.ค.62 แนะเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัย

img

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับข้ามทางพิเศษศรีรัช บริเวณนิคมรถไฟกม.11 แนะประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับข้ามทางพิเศษศรีรัช บริเวณนิคมรถไฟกม.11 (ห่างจากด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้าเมือง ประมาณ 1 กิโลเมตร) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. - 05.00 น.

โดยมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรและหยุดการจราจรชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งการติดตั้งส่วนใหญ่ไม่มีการปิดการจราจร แต่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางโปรดระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ทั้งนี้ รฟท. ได้ออกมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ตาข่ายนิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างรอยต่อของชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับที่อยู่เหนือผิวจราจรที่มีการสัญจร การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายเตือน และป้ายจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ระยะ 1.5 กิโลเมตร และติดตั้งเป็นระยะไปจนถึงจุดสิ้นสุดเขตก่อสร้าง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเมือง นอกจากนี้จะติดตั้งป้ายจำกัดความสูงเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สําหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถ ดูรายละเอียดการดำเนินงานได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ สำนักงานโครงการ โทร 02-159-8440-43 หรือ www.bangsue-rangsitredline.com

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments