728 x 90

ดีแทคส่งรายได้ช่วงเยียวยาลูกค้าหลังสิ้นสุดสัมปทาน ขั้นแรกกว่า 603 ล้านบาท ให้ กสทช.

img

ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ หลังสิ้นสุดสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 1800 MHz และ850 MHz ตั้งแต่ 16 ก.ย. - 15 ธ.ค. 2561 ที่ กสทช. กำหนดว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราว โดยรายได้ส่วนนี้จะต้องนำส่งเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ล่าสุดดีแทค ได้นำส่งรายได้ขั้นต่ำแล้วเป็นเงินกว่า 603 ล้านบาท

โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้นำเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 850 MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 15 ธันวาคม 2561 หลังสิ้นสุดสัมปทาน ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อ 15 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 603,806,875 บาท แก่สำนักงาน กสทช. เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการที่สิ้นสุดการให้บริการตามสัญญาสัมปทาน มีหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้ และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยดีแทค และ CAT ได้ร่วมกันยื่นแผนความคุ้มครองลูกค้า ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ กสทช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อันเนื่องจากสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงวันที่ 15 กันยายน 2561 ซึ่งขณะนั้นมีลูกค้าดีแทคที่ยังคงค้างอยู่ในคลื่นย่าน 850 MHz และ 1800 MHz อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้โอนย้าย ทำให้เกิดผลกระทบ หรือซิมดับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเพื่อไม่กระทบการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินดังกล่าว เป็นการชำระรายได้ขั้นต่ำ จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเป็นครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนผ่านระบบสัญญาสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากหากตรวจสอบพบว่า บริษัทยังคงมีรายได้ที่ต้องนำส่งตามประกาศฯ ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก กสทช. จะพิจารณาเรียกเก็บเพิ่มเติมต่อไป

ทางด้านนางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  กล่าวว่า ดีแทคได้นำส่งเงินรายได้ขั้นต่ำจำนวน 603,806,875 บาท จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 850 MHz ในช่วงประกาศระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามที่ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือเรียกเก็บมา เพื่อนำเงินส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ ดีแทคได้ยึดมั่นในการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญตลอดมา พร้อมทั้งดูแลลูกค้าให้ได้บริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง และรักษาคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน และประกาศของ กสทช.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments