728 x 90

ขสมก. จัดรถเมล์ฟรี รับ-ส่งประชาชนที่จะไปชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 2562

img

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ขสมก.จึงจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปชมพระราชพิธีฯ และชื่นชมพระบารมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดเดินรถเฉพาะกิจ (รถโดยสารธรรมดา จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการวันที่ 1 และ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง  
เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามหลวง    
เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง
เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง - สนามหลวง

2. จัดเดินรถ Shuttle Bus (รถโดยสารธรรมดา รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง และรถเฉพาะกิจ (รถโดยสารธรรมดา จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการระหว่าง วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
- รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ - สนามหลวง
เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนามหลวง
เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม. 2 - สนามหลวง
เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - สนามหลวง
เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่ - สนามหลวง
เส้นทางที่ 6 อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา - สนามหลวง
เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สนามหลวง
เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน - สนามหลวง
เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา - สนามหลวง
เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข - สนามหลวง
เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลเวสเกต - สนามหลวง
- รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง  
เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามหลวง    
เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง
เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง – สนามหลวง

3.จัดเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) และรถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) ให้บริการระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
- รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ - สนามม้านางเลิ้ง
เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนามม้านางเลิ้ง
เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม.2 - สนามม้านางเลิ้ง
เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - สนามม้านางเลิ้ง
เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่ - บ้านมนังคศิลา
เส้นทางที่ 6 อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา - บ้านมนังคศิลา
เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - บ้านมนังคศิลา
เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน - บ้านมนังคศิลา
เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา - วัดเทพศิรินทร์
เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข - เชิงสะพานพระราม 8
เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลเวสเกต – เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
- รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามม้านางเลิ้ง  
เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามม้านางเลิ้ง    
เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สะพานพระพุทธยอดฟ้า
เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - บ้านมนังคศิลา
เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง – บ้านมนังคศิลา

ทั้งนี้ การจัดเดินรถระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด
2.วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารธรรมดา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด

อย่างไรก็ตามหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th. Facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ call center 1348 ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments