728 x 90

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เริ่มรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

img

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง ติดตั้งเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC สำหรับรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 8 สถานี พร้อมเปิดใช้งานบันไดเลื่อนเพิ่มที่สถานีพญาไท เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการระหว่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความสะดวกสบายมากขึ้น


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัทจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC ของธนาคารกรุงไทยสำหรับรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทั้ง 8 สถานี จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปซื้อบัตรโดยสารผ่านเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร


โดยเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะสามารถรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามเงื่อนไขการใช้งานก่อนได้ที่หมายเลข Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสาร บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างบันไดเลื่อนเพิ่มเติมอีก 1 ตัว ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท บริเวณชั้นทางเดินเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะเป็นบันไดเลื่อนตัวที่ 81 ในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการระหว่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments