728 x 90

ธุรกิจขนาดใหญ่ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ กระทบการขยายตัวของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

img

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2562 ว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงจากการชำระคืนหนี้ของธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวดีต่อเนื่องในทุกพอร์ต คุณภาพสินเชื่อทรงตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ด้านกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เป็นรายการพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายการกันสำรองที่ลดลง ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินสำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ชะลอตัว
ซึ่งเป็นการขยายตัวแบบชะลอลงจาก 6.0% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 5.6% โดยเป็นการชะลอตัวตามสินเชื่อธุรกิจจากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้บางรายในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่หันไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ เพื่อนำมาชำระคืนสินเชื่อธนาคารพาณิชย์มากขึ้น

สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังขยายตัวดีในทุกพอร์ต 
สอดคล้องกับการบริโภคที่ขยายตัวได้ดี และเป็นผลจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดสินเชื่อรายย่อย รวมทั้งมีการเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก่อนมาตรการ Loan To Value (LTV) มีผลบังคับใช้
ซึ่งสินเชื่ออุปโภคบริโภค (34.7% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ 10.1% โดยเป็นการขยายตัวสูงในทุกพอร์ต ส่วนใหญ่มาจาก
1.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ยังคงขยายตัวสูงขึ้นจากการเร่งปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่แล้ว ก่อนมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2562
2.สินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายรถยนต์
3.สินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท ทั้งที่มีหลักประกัน อาทิ สินเชื่อบ้านแลกเงินและสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อธุรกิจขยายตัวดีในธุรกิจสาธารณูปโภคหมวดการผลิตไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง
สำหรับสินเชื่อธุรกิจ (65.3% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัว 3.4% โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4.1% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 4.4% ซึ่งเป็นการขยายให้สินเชื่อในธุรกิจสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ขณะที่มีการทยอยชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ในธุรกิจบริการ สินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวชะลอลงจาก 4.5% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1.5% จากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ที่ใช้วงเงินสินเชื่อสูงบางรายในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม แต่สินเชื่อยังขยายตัวดีในธุรกิจสาธารณูปโภคหมวดการผลิตไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ส่วนใหญ่จาก SME ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่

อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.94% ทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยยอดคงค้าง NPL อยู่ที่ 454 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 10 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้ การตัดหนี้สูญ และขายหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูง สำหรับสัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention: SM) เพิ่มขึ้นจาก 2.42% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่2.56% จากสินเชื่อธุรกิจ SME เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 685 พันล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 15.8 พันล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 195.0%

ทั้งนี้ในไตรมาส 1 ปี 2562 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 57.1 พันล้านบาท ขยายตัว 13.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อ และรายได้ที่เป็นรายการพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลง แม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะหดตัวต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายพนักงานจะสูงขึ้นจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) เพิ่มขึ้นจาก 1.05% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1.20% ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตัวที่ 2.82%

โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,567 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 2 พันล้านบาท โดยเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 : CET1 ratio) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 18.2% และ 15.7% ตามลำดับ

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

14 Comments

 • Mrs KATHY HALL
  18 September 2019 18:14:49

  เรียน คุณกำลังมองหา บริษัท เงินกู้ทางการเงินที่แท้จริงเพื่อให้เงินกู้ระหว่าง 5,000 ยูโรและ 5,000,000 ยูโร (สำหรับสินเชื่อธุรกิจหรือ บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรวมหนี้เงินร่วมลงทุนสินเชื่อสุขภาพ ฯลฯ ) หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพราะเหตุผลหนึ่งข้อหรือข้ออื่น ๆ ? สมัครตอนนี้และรับสินเชื่อทางการเงินจริงที่ประมวลผลและอนุมัติภายใน 3 วัน บริษัท เงินกู้ร่วมแบบเมโลดี้ LIMELIGHT เราเป็น "ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองในระดับสากล" ที่ให้สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของคุณ การชำระคืนเงินกู้ของเราเริ่มต้นที่ 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้ของคุณและระยะเวลาการชำระคืนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 35 ปี สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอสินเชื่อของคุณภายใน 2 วันทำการ ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: methodistcooperativeloan@gmail.com ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อเต็ม:____________________________ จำนวนเงินที่ต้องการเป็นสินเชื่อ: ________________ ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: _________________________ วัตถุประสงค์สำหรับสินเชื่อ: ______________________ วันเกิด:___________________________ เพศ:_______________________________ สถานภาพการสมรส:__________________________ ที่อยู่ติดต่อ:_______________________ เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________ ประเทศ:_______________________________ อาชีพ:____________________________ โทรศัพท์มือถือ:__________________________ ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: methodistcooperativeloan@gmail.com ขอขอบคุณ. Mrs KATHY ผู้อำนวยการ บริษัท เงินกู้สหกรณ์ LIMELIGHT อีเมล์: methodistcooperativeloan@gmail.com

  REPLY
 • mrslindarobert
  20 October 2019 06:18:13

  สวัสดีทุก ๆ คนชื่อของฉันคือแป้งแป้งของพระเจ้าอาศัยอยู่ในประเทศไทยและชีวิตก็คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสำหรับฉันและครอบครัวของฉันตอนนี้และฉันไม่เคยเห็นคุณงามความดีแสดงให้ฉันเห็นสิ่งนี้มากนักในชีวิตของฉัน และฉันกำลังประสบปัญหาร้ายแรงเนื่องจากฉันกำลังมองหาเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจฟาร์มของฉันและฉันไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนของเขาจากนั้นฉันไปที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและพวกเขาทำให้ฉันผิดหวังโดยระบุว่าฉันมี ไม่มีบัตรเครดิตจากที่นั่นฉันวิ่งไปหาพ่อของเขาและเขาก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วเมื่อฉันค้นหาคำตอบของ Facebook และฉันเจอผู้ให้กู้สินเชื่อนางลินดาโรเบิร์ตผู้ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและฉันได้ยิน เกี่ยวกับการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตมากมาย แต่ในสถานการณ์ที่ฉันหมดหวังฉันไม่มีทางเลือกนอกจากให้ลองและน่าประหลาดใจราวกับเป็นความฝันฉันได้รับเงินกู้ 200,000 บาทและฉันจะให้คำแนะนำทุกคนด้วยความจริงใจ ฉันต้องการเงินกู้เพื่อติดต่อกับพระเจ้าที่เกรงกลัวผู้หญิงทางอีเมล (mrslindarobertloanfirm@gmail.com) และฉันต้องการให้พวกคุณทุกคนสวดภาวนาขอฝาแฝดนี้ให้ฉัน ขอบคุณคุณกระป๋องแป้งของพระเจ้า

  REPLY
 • Marie Reilly
  01 November 2019 07:55:49

  ฉันชื่อ Marie Reilly ผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อคริสต์มาส, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนอง, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อนักศึกษา, สินเชื่อรวมที่ไม่มีหลักประกัน, รับประกัน, ร่วมทุน ฯลฯ ... หรือเพียงแค่ปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ เหตุผล? คุณเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับเครดิต! เราเสนอสินเชื่อแก่ธุรกิจและบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 3% ดังนั้นหากคุณมีความสนใจในการกู้เงินด่วนและมีความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลถึงเราในวันนี้ผ่าน: mariereillyfinancialaid@gmail.com

  REPLY
 • Mr. Excel
  03 November 2019 18:28:11

  คุณต้องการสินเชื่อหรือไม่เราให้บริการสินเชื่อเร่งด่วนทุกประเภทในอัตราดอกเบี้ย 2% กรุณาส่งอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครวันนี้หากสนใจ สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นลำดับความสำคัญของเราทางอีเมล: (excelservices.managementonline@gmail.com)

  REPLY
 • Mr. Excel
  03 November 2019 18:28:11

  คุณต้องการสินเชื่อหรือไม่เราให้บริการสินเชื่อเร่งด่วนทุกประเภทในอัตราดอกเบี้ย 2% กรุณาส่งอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครวันนี้หากสนใจ สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นลำดับความสำคัญของเราทางอีเมล: (excelservices.managementonline@gmail.com)

  REPLY
 • Mr. Excel
  03 November 2019 18:39:51

  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและอนุมัติอย่างรวดเร็ว? ถ้าใช่โปรดติดต่อเราวันนี้เพราะเรากำลังเสนอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ยอดเยี่ยม เงินกู้ของเราปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครโปรดตอบกลับอีเมลฉบับนี้ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  REPLY
 • Mr. Excel
  03 November 2019 18:39:51

  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและอนุมัติอย่างรวดเร็ว? ถ้าใช่โปรดติดต่อเราวันนี้เพราะเรากำลังเสนอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ยอดเยี่ยม เงินกู้ของเราปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครโปรดตอบกลับอีเมลฉบับนี้ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  REPLY
 • Mr. Excel
  03 November 2019 18:39:52

  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและอนุมัติอย่างรวดเร็ว? ถ้าใช่โปรดติดต่อเราวันนี้เพราะเรากำลังเสนอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ยอดเยี่ยม เงินกู้ของเราปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครโปรดตอบกลับอีเมลฉบับนี้ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  REPLY
 • DIVINE MOON
  04 November 2019 23:56:13

  เปลี่ยนข่าวชีวิต !!!! นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิต! ชื่อของฉันคือคุณบุษราคัมฉันมาจากประเทศไทย เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินเฉพาะสัญญาที่ฉันจัดการเมื่อเดือนที่แล้วไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรับเงินกู้ แต่ไม่เคยอนุมัติเพราะคะแนนเครดิตของฉันไม่ดี ไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้หญิงจากองค์กรของฉันเข้ามาและบอกฉันเกี่ยวกับ บริษัท เงินกู้ของ บริษัท DIVINE MOON ออนไลน์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระเงินที่ดีขึ้น และเธอบอกฉันว่าเธอถูกโกงสองสามครั้งจนกระทั่งเธอถูกเรียกตัวไปยัง บริษัท เงินกู้ของสหกรณ์ออฟดิวมูน จากนั้นฉันก็ติดต่อพวกเขาใน divinemooncooperativeloan@gmail.com และพวกเขาก็ให้เงินกู้ฉันฉันมีความสุขมาก

  REPLY
 • Willian Pukki
  06 November 2019 05:53:20

  เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคน ฉันชื่อ Willian Pukki ฉันต้องการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขนี้กับทุกคนที่ขอสินเชื่อฉันเพิ่งได้รับเงินกู้ 600,000 ยูโรกับ บริษัท BARRY HOWARD LOAN FIRM FIRM ฉันมีความพึงพอใจโดยรวมจาก บริษัท ปัจจุบันฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก และขอขอบคุณที่นี้ไปชายคนหนึ่ง MATT ERICK มันเป็นพระเจ้าที่ได้วางไว้ บริษัท BARRY HOWARD เงินกู้ในเส้นทางของฉัน และฉันต้องการแบ่งปันประจักษ์พยานนี้กับทุกคนที่แสวงหาเงินกู้ ชื่อ บริษัท คือ: BARRY HOWARD เงินกู้ บริษัท นี่คือชายคนหนึ่ง แท้จริงเขาเป็นคนแห่งคำพูดของเขา เขาเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อที่ไม่ซ้ำกันและถูกกฎหมาย หากคุณต้องการกู้เงินหรือต้องการสินเชื่อ? สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการศึกษาสินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน, เงินกู้ที่มีหลักประกัน, เครดิตไม่ดีและสินเชื่อรวมหนี้ ติดต่อผู้ให้กู้โดยตรงทางอีเมล: barryhowardloanfirm@gmail.com หรือ barryhowardloanfirm@outlook.com หรือข้อความ: +1 520- 365-4628 เยี่ยมชม https://barryhowardloanfir.wixsite.com/mysitebarry

  REPLY
 • Anthony Ownen
  16 November 2019 03:20:31

  สวัสดีทุกคนที่นั่น! ฉันชื่อ Anthony Ownen จากอังกฤษสหราชอาณาจักร ฉันใช้สื่อนี้เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบว่านายพอลเป็นผู้ให้กู้ที่ดีได้กู้คืนความสุขให้กับบ้านของฉันอีกครั้งผ่านความช่วยเหลือของนายพอลเมื่อความหวังทั้งหมดหายไปพวกเขาให้เงินกู้ยืมจำนวน 5,000,000.00 ดอลลาร์แก่ฉัน 22 กันยายน 2019 เพื่อชำระหนี้ของฉันชำระภาษีของฉันและเริ่มต้นธุรกิจของฉันเอง พวกเขาช่วยฉันและครอบครัวจากการสูญเสียบ้านของเราเนื่องจากเราไม่สามารถชำระค่าภาษีได้ ฉันกำลังเขียนข้อความนี้เพราะฉันรู้สึกว่ามันสำคัญที่คุณจะต้องมีเงินกู้ของแท้อย่างจริงจังเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในมือของคนที่กำลังค้นหาเงินกู้ที่มีความรับผิดชอบฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดต่อ บริษัท นี้ทางอีเมล :(paulisagoodloangive11@gmail.com)

  REPLY
 • anthonyyulianalenders
  22 November 2019 21:30:23

  คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? หรือคุณปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ? คุณมีที่ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาเงินกู้ของคุณที่นี่! ผู้ให้กู้แอนโธนี Yuliana ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 1% กรุณาติดต่อเราทางอีเมลวันนี้ผ่าน (anthony.yulianalenders@gmail.com) หมายเลข whatsapp +13234026088

  REPLY
 • Mr Calvin
  27 November 2019 23:00:35

  ข้อเสนอสินเชื่อด่วน: คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน, จำนอง, การร่วมทุนหรือสินเชื่อคริสต์มาสเป็นต้นหรือคุณถูกธนาคารปฏิเสธเงินกู้ หรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใด ๆ เราเป็นผู้ให้กู้เอกชนสินเชื่อเพื่อธุรกิจชาย / หญิงและบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 3% ต่อปี หากคุณสนใจสินเชื่อติดต่อเราได้ที่ (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com) และรับสินเชื่อของคุณโดยเร็ว ข้อเสนอสินเชื่อด่วน

  REPLY
 • Mrs Farida Stephen
  28 November 2019 03:45:36

  วันที่ดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้คน บริษัท ที่ต้องการอัปเดตสถานะทางการเงินทั่วโลกด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปีขั้นต่ำที่ต่ำมากเพียง 3% ภายในระยะเวลา 30 ปีถึง 30 ปีในการชำระคืนส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้สินเชื่อในช่วง 5,000 ยูโรถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (24hourstloancompany1@gmail.com หรือ info24hourloan@cash4u.com)

  REPLY