728 x 90

กทม. พัฒนาระบบ SCADA ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพฯ

img

หลังจากที่ ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสภาวิศวกร ระบุว่า แม้ กทม.จะมีอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แต่ด้วยขีดความสามารถในการระบายน้ำที่จำกัดอาจทำให้ไม่สามารถลำเลียงน้ำไปยังอุโมงค์ระบายน้ำได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำหรือตัวเปิด - ปิดประตูกั้นระดับน้ำทะเล ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ติดตามการทำงาน เพื่อให้การระบายน้ำไม่ขัดข้อง รวมถึงก่อสร้างแก้มลิงใต้ดินให้เพียงพอต่อการรองรับน้ำ

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. จึงชี้แจงว่า สำนักการระบายน้ำ ได้พัฒนาระบบ SCADA เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบระบายน้ำในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กทม. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาติดตั้งเพิ่มเติมในระบบระบายน้ำเดิม

สำหรับการจัดหาพื้นที่หน่วงน้ำ หรือแก้มลิง เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันน้ำท่วมของ กทม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำส่วนที่เกินศักยภาพของระบบระบายน้ำ โดยได้น้อมนำหลักการแก้มลิงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาดำเนินการจัดหาและพัฒนาแก้มลิงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปี 2561 สามารถจัดหาและพัฒนาเพิ่มเติม 3 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีแก้มลิงทั้งหมด 30 แห่ง รองรับปริมาณน้ำได้ 13.41 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 4 แห่ง หนึ่งในนั้น คือ แก้มลิงบึงเบญจกิตติ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับน้ำได้ 137,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมย่านสุขุมวิทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ยังเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาจัดหาพื้นที่ และออกแบบพื้นที่หน่วงน้ำให้เหมาะสมกับสภาพเมืองในปัจจุบัน ซึ่งผลการศึกษาของคณะทำงานฯ ได้เสนอให้จัดทำบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน หรือโครงการธนาคารน้ำ (Water Bank) ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วม และมีปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ของ กทม. และหน่วยงานรัฐที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้ก่อน ในระยะแรกดำเนินการ 4 แห่ง ได้แก่
1. Water Bank วงเวียนบางเขน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว
2. Water Bank ปากซอยสุทธิพร 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3. Water Bank บริเวณสวนสาธารณะ ถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต
4. Water Bank แยกถนนศรีนครินทร์ ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินการศึกษานวัตกรรมบ่อหน่วงน้ำใต้ดินของต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีก่อสร้าง ประเทศญี่ปุ่น (ACTEC) โดยอยู่ระหว่างศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ และรูปแบบการก่อสร้าง ทั้ง Water Bank ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments