728 x 90

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรสะพานข้ามแยกศรีเทพา ถ.ศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า 5 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

img

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร สะพานข้ามแยกศรีเทพา บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้อง ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) สะพานข้ามแยกศรีเทพา บนถนนศรีนครินทร์ ทั้งฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ทั้งนี้ผู้ใช้ทางที่ต้องการมุ่งหน้าบางนา สามารถใช้ช่องจราจรพื้นราบแนวสะพานทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียด การเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments