728 x 90

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยง ถ.ลาดพร้าว เริ่ม 9 ก.ค. นี้ เวลา 4 ทุ่ม - ตี 4 เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

img

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าฟู้ดแลนด์ ลาดพร้าว ถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 97 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ฝั่งขาออก บนถนนลาดพร้าว บริเวณหน้า ฟู้ดแลนด์ ลาดพร้าว ถึง ซอยลาดพร้าว 97 ระยะทางประมาณ 300 เมตร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

โดยระหว่างการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว โครงการฯ จะคืนผิวจราจรบริเวณเกาะกลาง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกบางกะปิ สามารถใช้ช่องทางการจราจร ได้ 2 ช่องทางคงเดิม โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก ใช้ช่องจราจร ที่ 1 และ 2 (นับจากเกาะกลาง) ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments