728 x 90

กทม. เพิ่มความปลอดภัยทางม้าลา นำร่องทางแยกหน้าโรงเรียน 450 แห่ง คาดเสร็จปี 63

img

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการ ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณทางม้าลายต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้ดูแล ความปลอดภัยในการเดินสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางข้าม จำนวน 1,112แห่ง ในจำนวนนี้เป็นทางแยกหน้าสถานศึกษา 450แห่ง

ซึ่งได้นำร่องจัดทำเป็น “โครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน” หรือโครงการ “School Zone …. Safety Zone” โดยปรับปรุงเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรให้ได้ตามมาตรฐาน การบังคับ เตือน และแนะนำในระดับการให้บริการที่มีความเข้มข้น และชัดเจนสมบูรณ์ทั้งระบบ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 96แห่ง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง จำนวน 308แห่ง และคาดว่าจะดำเนินการครบ 450แห่งภายในปี 2563ทั้งนี้ จะขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นอกจากนั้น ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัด กทม. การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท โตโยต้า จำกัด บริษัท ฮอนด้า จำกัด เป็นต้น

ขณะเดียวกัน มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมลดอุบัติเหตุทางถนนใน กทม. ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments