728 x 90

รฟม. แจ้งปิดพื้นที่บนเกาะกลางและปิดเบี่ยงจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต ขาออก 23 ก.ค.-11 ส.ค. 62

img

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่บนเกาะกลางกั้นช่องจราจรและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก มุ่งหน้าดอนเมือง เพื่อดำเนินการทำผนังกันดิน (Guide wall) สำหรับการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปิดพื้นที่บนเกาะกลางกั้นช่องจราจร บริเวณใต้สะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณหมวด การทางหลักสี่ บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก มุ่งหน้าดอนเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2562
- ในเวลา 23.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม บริเวณช่องทางหลัก 2 ช่องทาง และช่องทางคู่ขนาน 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments