728 x 90

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตั้งแต่ 25 ก.ค.-15 ส.ค. 62

img

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ บนถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่บริเวณคลองหัวหมาก ถึง แยกพัฒนาการ โดยจะปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 150 เมตร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ในบริเวณดังกล่าว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง และผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ไม่สามารถเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพัฒนาการได้ ให้ตรงไปเพื่อกลับรถบริเวณทางต่างระดับกรุงเทพ - ชลบุรี ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments