728 x 90

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน ทุกคืนวันศุกร์-เช้าวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 12 ส.ค.62

img

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบน ถ.พหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 35 (ฝั่งขาออก) เพื่อก่อสร้าง Sky Walk โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยจะดำเนินงานเฉพาะคืนวันศุกร์ ถึงเช้าวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) บริเวณปากซอยพหลโยธิน 35)

จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง

โดยจะดำเนินงานเฉพาะในคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments