728 x 90

ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ลาดพร้าว 1 เลน เพื่อก่อสร้างรฟฟ.สายสีเหลือง เริ่ม 24 ส.ค.นี้

img

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนลาดพร้าว ชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 30 ถึง แยกรัชดา – ลาดพร้าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 30 ถึง แยกรัชดา - ลาดพร้าว ระยะทาง 80 เมตร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าวในบริเวณดังกล่าว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments