728 x 90

กทม. เร่งเคลียร์ทางเท้า จัดการผู้ลักลอบค้าหาบเร่แผงลอย หน้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว

img

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยถึงกรณีประชาชนขอให้จัดระเบียบทางเท้าใกล้ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว เนื่องจากมีรถเข็นขายของบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ได้รับความสะดวกเวลาเดินเข้า-ออกสถานีว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีผู้ค้าแผงลอยฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะ

พร้อมยกเลิกจุดผ่อนผันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร และกำหนดมาตรการดูแลทางเท้าบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกไปแล้ว โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขต  ตรวจตรา กวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขายอีก ส่วนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกให้ตรวจตรา กวดขัน ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ กทม. กำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ค้าที่ถูกยกเลิก ได้จัดหาสถานที่ทำการค้าหรือเข้าไปทำการค้าในตลาดหรือสถานที่ที่ กทม. ได้ประสานให้ผู้ค้าเข้าไปทำการค้า

ขณะเดียวกัน นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่เขตจตุจักร เดิมมีจุดผ่อนผัน จำนวน 9 จุด และได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี 2559 รวมทั้งบริเวณห้าแยกลาดพร้าวด้านถนนพหลโยธินขาเข้า แต่ยังมีผู้ค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าว สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและจับกุมผู้ฝ่าฝืน พร้อมทั้งกวดขัน และเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณทางเท้าหน้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าวทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือลักลอบจำหน่ายสินค้า หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังได้บูรณการความร่วมมือเพื่อเยียวยาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยประสานภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียง อาทิ ห้างโลตัส เอสซีบีปาร์ค ตลาดบางเขน บล็อคสเปซ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เพื่อรองรับผู้ค้าและแก้ไขปัญหาผู้ค้าฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments